Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Duchovní péče

Kým je duchovní péče poskytována a pro koho je určena?

 • Na lůžkových odděleních a v nemocniční kapli je zajištěna duchovní podpora nemocničními kaplany, kteří jsou povinni řídit se etickým kodexem a zachovávat mlčenlivost.

 • Jejich služeb mohou využít pacienti a jejich rodiny, tak i personál nemocnice.

 • Přítomnost duchovních pomáhá snižovat stres, překlenout náročná životní období a překonávat osamění, rovněž dodává naději a zvyšuje motivaci k překonávání překážek. Jejich pomoc je založena na pečlivém naslouchání, citlivém porozumění a respektu k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů.

Jak a kde žádat o spirituální podporu?

 • Péče je poskytována na žádost pacienta nebo jeho blízkých. Ti se mohou spojit s kaplanem prostřednictvím ošetřujícího personálu, na níže uvedených kontaktech, přímo během jeho působení na oddělení nebo během návštěvy nemocniční kaple.

 • Kaple se nachází ve 3. podlaží Budovy B. Pro zájemce je volně přístupná každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Koordinátor duchovní péče – Mgr. Mencl – je kompetentní zprostředkovat pacientovi na jeho žádost kontakt také s dalšími duchovními státem uznaných církví.  

Smluvní kaplani poskytující duchovní péči a podporu v českolipské nemocnici

Mgr. Tomáš Mencl

 • Nemocniční kaplan a koordinátor duchovní péče, Českobratrská církev evangelická

 • pondělí až pátek 08:00 - 16:00 hod.

 • tel. č.: +420 702 185 591

 • email: tomas.mencl@nemcl.cz

Mgr. Viliam Matějka

 • Nemocniční kaplan, Římskokatolická církev

 • V případě zájmu o schůzku kontaktujte kaplana na tel. č.: +420 602 107 680 nebo emailu: matejkaviliam@seznam.cz.

V naléhavých případech lze kaplany kontaktovat kdykoliv.

Duchovní pomoc lze vyhledat také na spřáteleném webu Asociace nemocničních kaplanů: https://www.nemocnicnikaplan.cz/ a na webu Katolické asociace nemocničních kaplanů https://kaplan-nemocnice.cz.

Dokumenty ke stažení

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu