Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Duchovní péče

Kým je duchovní péče poskytována a pro koho je určena?

Na lůžkových odděleních a v nemocniční kapli je zajištěna duchovní podpora nemocničními kaplany, kteří jsou povinni řídit se etickým kodexem a zachovávat mlčenlivost. Ti poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu vyznání či světového názoru. Jejich služeb mohou využít jak pacienti a jejich rodiny, tak i personál nemocnice.

Přítomnost duchovních pomáhá snižovat stres, překlenout náročná životní období a překonávat osamění, rovněž dodává naději a zvyšuje motivaci k překonávání překážek. Jejich pomoc je založena na pečlivém naslouchání, citlivém porozumění a respektu k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů.

Jak a kde žádat o spirituální podporu?

Péče je poskytována na žádost pacienta nebo jeho blízkých. Ti se mohou spojit s kaplanem prostřednictvím ošetřujícího personálu, na níže uvedených kontaktech, přímo během jeho působení na oddělení nebo během návštěvy nemocniční kaple. Ta se nachází ve 4. podlaží Polikliniky (budova B), a pro zájemce je volně přístupná každý den od 7:00 do 17:00 hodin. V současné době je nemocniční kaple vzhledem k šířící se pandemii do odvolání uzavřena.

Koordinátor duchovní péče – Mgr. Mencl – je kompetentní zprostředkovat pacientovi na jeho žádost kontakt také s dalšími duchovními státem uznaných církví.  

Smluvní kaplani poskytující duchovní péči a podporu v českolipské nemocnici:

Mgr. Tomáš Mencl

Nemocniční kaplan a koordinátor duchovní péče, Českobratrská církev evangelická

Pondělí až pátek 07:00 - 17:00 hod., tel. č.: +420 702 185 591, email:  tomas.mencl@nemcl.cz.

Mgr. Viliam Matějka

Nemocniční kaplan, Římskokatolická církev

Středa dopoledne, tel. č.: +420 602 107 680.

V naléhavých případech lze kaplana kontaktovat kdykoliv.

V případě zájmu lze vyhledat duchovní pomoc také na spřáteleném webu Asociace nemocničních kaplanů:  https://www.nemocnicnikaplan.cz/

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu