Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Hospitalizace a návštěvy

Co s sebou v případě hospitalizace

Osobní doklady

Průkaz totožnosti / pas (v případě ztráty, odcizení průkazu totožnosti - náhradní průkaz), průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení k hospitalizaci, popřípadě zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře či specialisty.

Kontaktní adresy

Připravte si kontaktní adresy vašich příbuzných včetně kontaktů telefonních či emailových.

Předměty osobní hygieny

Ošetřující personál dbá o hygienickou péči a  o pravidelné koupele pacientů. Je vhodné, aby každý pacient měl své hygienické potřeby nejlépe takové, které používá v domácím prostředí a je na ně zvyklý (mýdlo včetně pouzdra, sprchový gel, šampon, kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek, dózu na odložení zubní náhrady + aktivní čistící tablety pro hygienu umělého chrupu, u mužů potřeby k holení). Dále doporučujeme mycí pěnu, vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky.

Kompenzační pomůcky

Hůlky, fr. hole, berle, chodítka, invalidní vozíky...

Domácí obuv

Doporučujeme pevnou, uzavřenou obuv odpovídající velikosti nohy. Výběrem vhodné obuvi pomůžete snížit riziko případného pádu. Pád s následnou zlomeninou je vždy považován za závažnou komplikací, která negativně ovlivní průběh, délku a úspěšnost léčby.

Osobní věci

 • Do nemocnice si s sebou vezměte: župan, pyžamo/noční košili, ponožky, ručníky (1x na obličej, 1x na tělo), žínku. Prádlo, které si pacient donese na naše oddělení, je potřeba po týdnu vždy odnést domů a vyměnit za čisté.

 • Ložní prádlo je pacientům měněno 1x týdně a dále vždy při znečištění. Ložní prádlo je součástí vybavení nemocničního lůžka a proto jej do nemocnice nenoste.

 • Televizní přijímač, rádio

 • Na oddělení si můžete donést vlastní televizor či radiopřijímač. Úhrada za jejich použití je zpoplatněna dle platného ceníku služeb. Dále je možné používat mobilní telefony. V době večerního klidu vypínejte hlasité zvonění.

Co s sebou do nemocnice nenosit

 • Finanční obnos vyšší než 500 Kč

 • Cennosti, šperky, vkladní knížky, platební karty, cenné listiny… V případě, pokud má pacient při přijetí u sebe cennosti a vyšší finanční obnos, je mu vždy ošetřujícím personálem nabídnuto jejich uložení na pokladnu Nemocnice či na depozitní účet. Pokud pacient nabídku odmítne – neručíme za možnou ztrátu/odcizení.

Prosíme příbuzné/návštěvy, v případě, že pacientům do Nemocnice přinesete finanční obnos, cennosti – vždy o tomto uvědomte ošetřující personál.

Průběh pobytu

Léky

 • K přijetí s sebou vezměte soupis léků, které trvale užíváte.

 • V průběhu pobytu Vám bude veškeré léky předepisovat ošetřující lékař. Na základě ordinace lékaře Vám sestra podá léky v předepsaných formách, dávkách a intervalech.

 • V případě, že pravidelně užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte je s sebou a při přijetí tuto skutečnost nahlaste přijímajícímu lékaři a sestře. Sestra od Vás léky převezme a bezpečně uloží. Při propuštění Vám budou léky vráceny.

 • Prosíme, neužívejte během léčby žádné léky, o nichž by nevěděl ošetřující lékař - předejdete tím případným možným komplikacím. Všechny potřebné léky budete dostávat od ošetřujícího personálu oddělení LDN.

Strava

Léčebná výživa/dieta je předepisována ošetřujícím lékařem a tvoří součást komplexní léčby. V zájmu všech je, aby porušením dietního opatření nedošlo k narušení celkového průběhu léčby.

Pacienti mají možnost vnesenou stravu, po kontrole a vyznačení expirace, si uložit do lednice k tomuto účelu vyhrazené. Prosíme, nenoste pacientům pokrmy, které podléhají rychlé zkáze nebo u nich není možné určit expiraci.

Každý den dopoledne naše oddělení navštěvuje pojízdná prodejna. Při nákupu potravin vždy respektujte Vaše dietní omezení – pokud máte pochybnosti – poraďte se s ošetřujícím personálem.

Pokud máte pochybnosti o vhodnosti stravy, kterou pacientovi do nemocnice přinášíte, poraďte se prosím s ošetřujícím personálem – vždy Vám ochotně poradí.

Pitný režim

V průběhu dne je pacientům podáván čaj, který je připravován v nemocniční kuchyni. Pro zpestření si mohou pacienti či jejich příbuzní zakoupit minerální vodu v nemocniční kantýně.

Doplňkové služby

 • Před budovou nemocnice je umístěna poštovní schránka.

 • V budově polikliniky je v přízemí umístěn bankomat.

 • V přízemí nemocnice se nachází nemocniční NEMO Bistro, prodejna s občerstvením a drogistickým zbožím.

 • Dále je možnost využívat nápojových automatů, které jsou rozmístěny po budově nemocnice a polikliniky.

Návštěvní doba

Po dobu hospitalizace můžete přijímat návštěvy denně a to v době od 14:30 do 17:00 hodin. Individuální návštěvy je potřeba předem domluvit s ošetřujícím personálem oddělení tak, aby nebyl narušen chod oddělení.

Na nadstandardních pokojích můžete návštěvy přijímat neomezeně.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu