Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Informace k hospitalizaci

Co budete k hospitalizaci potřebovat:

1) Osobní doklady

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a kartičku zdravotní pojišťovny, doporučení k hospitalizaci, popř. zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře či specialisty, výsledky předoperačních vyšetření atd.

2) Kontaktní adresu, telefon a email na rodinné příslušníky nebo osoby blízké

3) Předměty osobní hygieny

Je vhodné, aby měl každý pacient vlastní hygienické potřeby, tj. mýdlo vč. pouzdra nebo sprchový gel, šampon, hřeben, kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek, dózu na odložení zubní náhrady + aktivní čistící tablety pro hygienu umělého chrupu, holící potřeby. Doporučujeme přibalit také vlhčené ubrousky a papírové kapesníčky.

4) Kompenzační pomůcky

Francouzské hole, berle, chodítka, naslouchátka, invalidní vozíky atd.

5) Přezůvky k vnitřnímu užití

Doporučujeme pevnou uzavřenou obuv (pantofle jsou nevhodné). Výběrem vhodné obuvi lze snížit riziko případného pádu. Pád s následnou zlomeninou je vždy považován za závažnou komplikací, která negativně ovlivňuje průběh, délku a úspěšnost léčby.

6) Oblečení a jiné tkaniny

Župan, pyžamo/noční košili, ponožky a spodní prádlo, popř. domácí oblečení (v případě dlouhodobé hospitalizace), ručníky (1 ks na obličej a 1 ks na tělo), žínku. Prádlo, které si pacient donese na oddělení, je potřeba po týdnu vždy odnést a vyměnit za čisté.

Ložní prádlo je součástí vybavení nemocničního lůžka, proto jej do nemocnice, prosím, nenoste.

7) Ostatní věci osobní potřeby

Je možné si přinést vlastní televizi/rádio, přičemž užití těchto předmětů je zpoplatněno dle platného ceníku služeb, viz https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/cenik-sluzeb. Je dovoleno používat mobilní telefon/tablet/notebook, přinést si vlastní knihy, časopisy apod. Ovšem v době večerního klidu je nutné snížit hlasitost vyzvánění tak, aby nerušilo ostatní pacienty a personál.

8) Léky, které pacient trvale užívá

K přijetí s sebou nezapomeňte přinést seznam léků, které pravidelně užíváte. Během pobytu v nemocnici budou veškeré léky předepisovány výhradně ošetřujícím lékařem. Z důvodu předcházení případným komplikacím není v průběhu léčby dovoleno užívat léky, o nichž by ošetřující lékař nevěděl. Všechny potřebné léky budou poskytovány ošetřujícím personálem.

Co do nemocnice naopak nepatří:

Do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční částky peněz (max. 500 Kč), kreditní karty, cennosti, šperky a jiné obdobně hodnotné věci. Cennosti je možné uschovat na pokladně nemocnice, a to vždy prostřednictvím žádosti u ošetřujícího personálu. Nemocnice neručí za možnou ztrátu/odcizení hodnotné věci, není-li bezpečně uložena na pokladně.

Donesou-li příbuzní při své návštěvě hospitalizovanému větší obnos peněz, je vhodné o tom uvědomit ošetřující personál.

Do nemocnice dále nenoste nože a jiné ostré předměty, zbraně, drogy a cigarety vč. elektronických.

Strava a pitný režim:

Léčebná výživa/dieta je předepisována ošetřujícím lékařem a tvoří součást komplexní léčby a péče o pacienta. Správným nastavením dietních opatření je předcházeno narušení celkového průběhu léčby.

Pacienti si mohou dovést vlastní stravu, kterou si po kontrole a vyznačení expirace mohou uložit do lednice vyhrazené za tímto účelem. Žádáme však návštěvy, aby pacientům nenosily potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo u nich není možné určit datum expirace.

Pokud má hospitalizovaný nebo jeho návštěva pochybnosti o vhodnosti přinesené/zakoupené stravy – poradí se s ošetřujícím personálem.

Oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných navštěvuje každý den v dopoledních hodinách pojízdná prodejna. Při nákupu potravin je nutné vždy respektovat dietní omezení pacienta.

V průběhu dne je pacientům podáván čaj, přičemž pacient si může vybrat mezi slazeným a neslazeným. V nemocničním bistru NEMO https://www.nemcl.cz/oddeleni-a-ambulance/stravovaci-provoz je možné si zakoupit ochucené či neochucené minerální vody.

Doplňkové služby:

Před budovou nemocnice je umístěna poštovní schránka. V přízemí nemocnice se kromě bistra nachází také malá prodejna s občerstvením a drogistickým zbožím. Pacienti mohou rovněž využít nápojových automatů situovaných v budově nemocnice a polikliniky. Bankomat je umístěn v budově Centra Zdraví.

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu