Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Objednání testu COVID-19

Rezervační systém

V českolipské nemocnici je v provozu odběrové místo pro vyšetřování na onemocnění COVID-19 metodou PCR. Liberecký kraj spustil jednotil on-line portál pro objednávání odběrů. Díky jednotnému portálu si můžete vybrat pro Vás nejvhodnější místo i čas na testování. Platí, že zájemci o testování, pacienti na základě doporučení Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře, i samoplátci, se objednávají do online systému, který je umístěn na webových stránkách www.nemcl.cz, případně na www.kraj-lbc.cz. Samoplátci musí nejprve provést platbu za odběr bankovním převodem, až poté je možná registrace. Tlačítko pro objednání naleznete níže.

Provoz odběrového místa v pracovní dny
7.30 – 8.00 hod. – akutní pacienti bez objednání na základě doporučení lékaře a s vystavenou elektronickou žádankou (podmínka - pouze pokud není volno v objednávkovém systému)
8.00 – 12.00 hod. – objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednaní pacienti není možné z kapacitních důvodů testovat)

Víkend
8.30 – 9.00 hod. – akutní pacienti bez objednání na základě doporučení lékaře a s vystavenou elektronickou žádankou (podmínka - pouze pokud není volno v objednávkovém systému)
9.00 – 11.00 hod. – objednaní pacienti v online systému na základě doporučení lékaře, KHS nebo objednaní samoplátci (neobjednaní pacienti není možné z kapacitních důvodů testovat)

V případě dotazů k odběrovému místu lze kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodinou telefonní číslo 739 500 430.

Odběrové místo je umístěno v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS - viz. příloha mapa.

Postup testování pro pacienty na vyžádání lékařem, KHS i pro samoplátce je popsán na této webové stránce.

Postup testování

Pacienti na vyžádání lékaře, KHS

1.    žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS

2.    po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6.    pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti

7.    výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Samoplátci

1.   samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. stanovenou cenu testu, která je 2 256 Kč (cena se skládá z ceny za odběr a vyšetření 1 756 Kč a z ceny za administrativní zpracování 500 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
Nezbytné podklady k platbě:
číslo účtu = 183452738 / 0600
variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
poznámka pro příjemce = příjmení, jméno – COVID

2. pacient se objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů 

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku  

6.    pacient bude mít připraven průkaz totožnosti

7.    před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce

8.    výsledek bude zaslán pacientovi formou SMS zprávy

9.    písemný výsledek a certifikát bude připraven k vyzvednutí následující den po odběru po předložení dokladu totožnosti v laboratoři – budova A nemocnice, 4. patro, příjmové okno Oddělení klinických laboratoří v pracovní dny mezi 11:00 – 18:00 hod. 

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu