Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Testování COVID-19

Informace k odběrovému místu

1. Provozní doba

Do 31. 08. 2021

Závisí na volných kapacitách v objednacím kalendáři.

PCR testy: po-pá 07:30-11:00 hod. a so 09:00-11:00 hod. (provozní doba po-pá 07:00-07:30 h. a so 08:00-09:00 h. je vyhrazena akutním pacientům s příznaky a s žádankou od KHS či lékaře).

Antigenní testy: po-pá 11:30-13:00 hod.

Od 1. 9. 2021

Závisí na volných kapacitách v objednacím kalendáři.

PCR testy: po-pá 07:30-10:00 hod. (provozní doba po-pá 07:00-07:30 h. je vyhrazena akutním pacientům s příznaky a s žádankou od KHS či lékaře).

Antigenní testy: po-pá 10:30-12:30 hod.

2. Rezervační systém

Objednávání je možné pouze přes web nemocnice, a to prostřednictvím rezervačního systému - viz proklik „Objednat test na COVID-19“ pod tímto textem. Pacienty bez objednání není možné testovat.

3. Umístění

Odběrové místo se nachází v prostorách stávajícího očkovacího centra (tj. v budově G, dříve polní nemocnici, u zadního vjezdu do areálu) - viz mapa níže.

4. Upozornění pro rodiče testovaných dětí

Děti a mladistvé ve věku do 18 let musí na každý test doprovázet dospělá osoba.

5. Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat odběrové centrum na tel. čísle 739 500 430, a to vždy v pracovních dnech mezi 8. a 11. hodinou.

PCR testy

A. Informace pro osoby indikované KHS nebo praktickým lékařem

Postup testování:

1. Lékař nebo KHS (dále jen žadatel) musí vystavit žádanku ÚZIS.

2. Pacient se zaregistruje v rezervačním systému v sekci PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem.

3. Pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů).

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Pacient je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy atd.).

6. Pacient je povinen předložit průkaz totožnosti a kartičku pojištěnce. Přičemž doložit přihlášení ke zdr. pojištění lze prostřednictvím těchto karet ZP:

 • „modrá” kartička české ZP

 • „zelená“ kartička vydaná ZP cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele

 • „žlutá“ kartička vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům (občanům ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou ZP jako osoby pojištěné v zahraničí).

7. Výsledek testu bude žadateli zaslán písemně (lékař, KHS), pacientovi pak bude zaslán formou SMS zprávy, a to do 48 hodin od odběru.

B. Informace pro zájemce o testování hrazeného z veřejného pojištění (žadatel, který není indikován KHS ani žádným lékařem a test potřebuje pro vlastní potřebu)

Postup testování:

1. Žadatel se zaregistruje v rezervačním systému v sekci PCR test Covid-19 – hrazeno pojišťovnou (veřejné). 

2. Objednáním na tento PCR test žadatel prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna hradí test pouze 2x za kalendářní měsíc, a sčítají se všechny testy ze všech odběrových míst v rámci celé ČR. Pokud pojišťovna zjistí porušení tohoto prohlášení, a v důsledku toho test neuhradí, žadateli o PCR test bude zpětně vystavena faktura a bude vyzván k její úhradě. Častější testování není ze strany pojišťoven hrazeno, a testy nad rámec placených si tedy musí žadatel hradit sám.

3. Žadatel vyplní všechny požadované informace. Pokud nebudou údaje ve formuláři uvedeny správně, objednávka pozbývá platnosti a vyšetření se neuskuteční.

4. Žadatel se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Testovat lze jen žadatele přihlášené přes objednávkový systém.

5. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

6. Žadatel je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy atd.).

7. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti a kartičku pojištěnce. Přičemž doložit přihlášení ke zdr. pojištění lze prostřednictvím těchto karet ZP:

 • „modrá” kartička české ZP

 • „zelená“ kartička vydaná ZP cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele

 • „žlutá“ kartička vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům (občanům ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou ZP jako osoby pojištěné v zahraničí).

8. Výsledek testu bude žadateli zaslán elektronicky na email, který uvede při objednávce. Email bude pacient moci otevřít po zadání SMS kódu, který mu bude zaslán na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

9. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na email klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu, které je nutné k překročení hranic ČR.

10. Certifikát je rovněž možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla OP.

11. Stornování rezervace je možné výhradně prostřednictvím odkazu na konci rezervačního emailu, jiným způsobem nelze rezervaci zrušit.

12. Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

13. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle: 739 500 430 v pracovních dnech mezi 8. a 11. hod.

14. Výsledek testu bude žadateli zaslán do 48 hodin od odběru.

C. Informace pro samoplátce

Postup testování:

1. Tento postup volí žadatel, který není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu a nesplňuje podmínky pro úhradu ze zdravotného pojištění.

2. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci Samoplátci – testování COVID-19.

3. Žadatel je povinen vyplnit všechny požadované informace. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, objednávka pozbývá platnosti a vyšetření se neuskuteční.

4. Žadatel bude následně vyzván k úhradě částky za test, která činí 814 Kč.

 • Samoplátce se zavazuje uhradit plnou cenu za provedení testu, která je stanovena na 814 Kč, na bankovní účet nemocnice. Tato cena se skládá z ceny za odběr (200 Kč) a za vyšetření (614 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován storno poplatek ve výši 200 Kč – to znamená, že na účet plátce bude v důsledku storna vrácena ponížená částka 614 Kč.

 • Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
  Podklady k platbě:
  Číslo účtu: 183452738/0600
  Variabilní symbol: rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
  Poznámka pro příjemce: příjmení, jméno – COVID

 • Podklady pro platbu z ciziny:
  IBAN: CZ96 0600 0000 0001 8345 2738
  SWIFT kód BIC: AGBACZPP

5. Platba za odběr bude probíhat platebním převodem; platba v hotovosti není z epidemiologických důvodů akceptována.

6. Žadatel-samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Testovat lze jen žadatele přihlášené přes objednávkový systém, kteří zároveň uhradili plnou cenu za odběr a test.

7. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

8.  Žadatel je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy atd.).

9. Žadatel je povinen předložit kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.

10. Výsledek testu bude žadateli zaslán elektronicky na email, který uvede při objednávce. Email bude pacient moci otevřít po zadání SMS kódu, který mu bude zaslán na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

11. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na email klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu, které je nutné k překročení hranic ČR.

12. Certifikát je možné také stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla OP.

13. Stornování rezervace je možné výhradně prostřednictvím odkazu na konci rezervačního emailu, jiným způsobem nelze rezervaci zrušit. Stornování rezervace je možné maximálně hodinu před plánovaným odběrem.

14. Výsledek testu bude žadateli zaslán do 48 hodin od odběru.

Antigenní testy

A. Antigenní testování pro veřejnost (pouze hrazené ZP)

Upozorňujeme na nařízení všech zdravotních pojišťoven o podmínkách úhrady celoplošného antigenního testování. Podmínka pro úhradu od zdravotních pojišťoven je absolvování testu pouze 1x za 7 dnů, pročež jako první den je brán den odběru, další nárok tedy vzniká až osmý den od odběru předešlého. Všechny testy ze všech odběrových míst v rámci celé ČR se sčítají. Častější odběry nebudou ze strany pojišťoven hrazeny a náklady za test tedy půjdou na vrub žadatele.
Objednáním na antigenní test žadatel prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady. Pokud pojišťovna zjistí porušení a test v důsledku toho neuhradí, bude žadateli zpětně vystavena faktura ve výši 201 Kč.

Postup testování (výtěr z nosu):

1. Žadatel se objedná prostřednictvím webové aplikace v rezervačním systému (odkaz uveden výše).

2. Žadatel se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů).  Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

3. Žadatel je povinen dbát na místě výkonu platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy atd.).

4. Žadatel je povinen předložit kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.

5. Výsledek je tištěn a předáván žadateli přímo v odběrovém místě po vyhodnocení výsledku testu.

6. Certifikát je rovněž možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla OP.

B. Antigenní test pro samoplátce

Neposkytujeme.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu