Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Testování COVID-19

Informace pro žadatele o testování platné k 5. 5. 2022

Provozní doba viz volné kapacity v objednacím kalendáři.

Objednávání na testy je možné pouze přes webovou aplikaci v rezervačním systému na webu nemocnice zde: www.nemcl.cz.

Odběrové místo se nalézá v zadní části areálu nemocnice – viz mapa níže.

1. PCR testování:

A. Informace pro indikované (s žádankou):

1. Lékař musí vystavit žádanku ÚZIS.

2. Pacient se zaregistruje v rezervačním systému v sekci PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem.

3. Pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů).

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Pacient je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení.

6. Pacient je povinen předložit průkaz totožnosti a kartičku pojištěnce. Přičemž doložit přihlášení ke zdr. pojištění lze prostřednictvím těchto karet ZP:

 • „modrá“ kartička české ZP

 • „zelená“ kartička vydaná ZP cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele

 • „žlutá“ kartička vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům (občanům ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou ZP jako osoby pojištěné v zahraničí).

7. Výsledek testu bude zaslán písemně lékaři, pacientovi pak bude zaslán formou SMS zprávy, a to do 48 hodin od odběru.

B. Testování zdarma, dříve 1x měsíčně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zrušeno!

C. Informace pro samoplátce:

1. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci Samoplátci – testování COVID-19.

2. Žadatel bude následně vyzván k úhradě částky za test, která činí 853 Kč. Platba za odběr bude probíhat platební kartou; platba v hotovosti není z epidemiologických důvodů akceptována. Pokud žadatel není schopen uhradit test z nějakého důvodu kartou, je možné využít jako platební metodu bankovní převod.

 • Samoplátce se zavazuje uhradit plnou cenu za provedení testu, která je stanovena na 853 Kč, na bankovní účet nemocnice. Tato cena se skládá z ceny za odběr (200 Kč) a za vyšetření (653 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován storno poplatek ve výši 200 Kč – to znamená, že na účet plátce bude v důsledku storna vrácena ponížená částka 653 Kč.

 • Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem. Podklady k platbě:
  Číslo účtu: 183452738/0600
  Variabilní symbol: rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
  Poznámka pro příjemce: příjmení, jméno – COVID            

 • Podklady pro platbu z ciziny:
  IBAN: CZ96 0600 0000 0001 8345 2738
  SWIFT kód BIC: AGBACZPP

3. Žadatel-samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Testovat lze jen žadatele přihlášené přes objednávkový systém, kteří zároveň uhradili plnou cenu za odběr a test.

4. Jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

5. Žadatel je povinen dbát v místě výkonu platných epidemiologických nařízení (ochrana dýchacích cest, rozestupy…).

6. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti.

7. Výsledek testu bude žadateli zaslán formou SMS zprávy a elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail bude pacient moci otevřít po zadání SMS kódu, který mu bude zaslán na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

8. Certifikát je možné stáhnout na https://ocko.uzis.cz/ po zadání rodného čísla a čísla osobního dokladu (OP).

9. Stornování rezervace je možné výhradně prostřednictvím odkazu na konci rezervačního emailu, jiným způsobem nelze rezervaci zrušit. Stornování rezervace je možné maximálně hodinu před plánovaným odběrem.

10. Žádosti o vrácení platby za stornovanou rezervaci zasílejte spolu se jménem a příjmením testované osoby a s číslem účtu, na který má být vracená částka poukázána, na adresu: miluse.prokopova@nemcl.cz (tato adresa neslouží pro stornování rezervace).

11. Výsledek testu bude žadateli zaslán do 48 hodin od odběru.

© 2022 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu