Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Objednání testu COVID-19

Rezervační systém

Liberecký kraj spustí jednotný on-line portál pro objednávání odběrů na onemocnění COVID-19 v neděli 20. září od 10 hodin.  Přístup na něj bude ze záhlaví webu Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz. Díky jednotnému portálu si budete moci vybrat místo i pro vás nejvhodnější čas na testování. Prosím SLEDUJTE TUTO WEBOVOU STRÁNKU!

Objednávání na testování je možné pro pacienty na vyžádání lékařem, KHS i pro samoplátce pouze přes webovou aplikaci pomocí tlačítka níže. Samoplátci musí před zadáním údajů do rezervačního systému provést platbu na bankovní účet nemocnice. Platbu je nezbytné realizovat minimálně 24 hodin před vlastním odběrem. Pacienti na vyžádání lékařem nebo KHS mají odběr hrazen zdravotní pojišťovnou. Přesný postup pro pacienty na vyžádání lékařem, KHS i pro samoplátce je popsán na této webové stránce.

Odběrové místo

V českolipské nemocnici je v provozu odběrové místo pro vyšetřování na onemocnění COVID-19 metodou PCR. Testovací místo v zadní části budovy polikliniky je přístupno pouze z venkovní lávky (přístup po lávce podél budovy polikliniky z ulice Purkyňova), prosíme sledujte umístěné značení. Pro vozíčkáře je připraven zvonek, po zazvonění přijde k odběru personál k pacientovi.

V případě dotazů k odběrovému místu lze v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodinou kontaktovat telefonní číslo 739 500 430.

Postup testování

Pacienti na vyžádání lékaře, KHS

1.    žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS

2.    po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace na www.nemcl.cz

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6.    pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti

7.    výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Samoplátci

1.    samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. stanovenou cenu testu, která je
2 256 Kč (cena se skládá z ceny za odběr a vyšetření 1 756 Kč a z ceny za administrativní zpracování 500 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
Nezbytné podklady k platbě:
číslo účtu = 183452738 / 0600
variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
poznámka pro příjemce = příjmení, jméno – COVID

2.    po úhradě se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace na www.nemcl.cz

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů 

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku  

6.    pacient bude mít připraven průkaz totožnosti

7.    před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce

8.    výsledek bude zaslán pacientovi formou SMS zprávy

9.    písemný výsledek a certifikát bude připraven k vyzvednutí následující den po odběru po předložení dokladu totožnosti v laboratoři – budova A nemocnice, 4. patro, příjmové okno Oddělení klinických laboratoří v pracovní dny mezi 11:00 – 18:00 hod. 

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu