Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Objednání testu COVID-19

Rezervační systém

V areálu NsP je v provozu odběrové místo provádějící testování na onemocnění COVID-19 formou PCR i antigenních testů.

Pacienti na základě doporučení lékaře, KHS i samoplátci jsou testováni metodou PCR. Pro testování je nezbytné provést registraci do online-systému, který je umístěn na www.nemcl.cz. Samoplátci musí odběr nejprve uhradit bankovním převodem, až poté je možná registrace. Přesný postup naleznete níže.

Pro veřejnost jsou v současné době k dispozici antigenní testy. I zde platí, že  testování se neprovádí u lidí, kteří v uplynulých 90 dnech měli pozitivní test na onemocnění COVID-19 a dále těch, kteří test absolvovali v posledních 5 dnech s negativním výsledkem. Testovat je možné 1x za 5 dní, a to pouze osoby s platným zdravotním pojištěním v České republice. Pro testování je nezbytné provést registraci do online-systému, který je umístěn na www.nemcl.cz. Bez registrace v online objednávkovém systému není možné test provést. Přesný postup naleznete níže.

Upozorňujeme rodiče, že děti a mladistvé ve věku do 18 let musí na testování pro potvrzení pozitivity/negativity onemocnění COVID-19 doprovázet dospělá osoba.

V případě dotazů k odběrovému místu nás můžete kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodin na telefonním čísle 739 500 430.

Odběrové místo je umístěno v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS - viz mapa.

V rámci Libereckého kraje funguje jednotný on-line portál pro objednávání odběrů. Díky tomuto systému si můžete vybrat pro vás nejvhodnější místo a čas na testování. 

POSTUP TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, PACIENTY NA VYŽÁDÁNÍ LÉKAŘE, KHS I PRO SAMOPLÁTCE JE POPSÁN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NÍŽE.

Postup testování

Veřejnost (antigenní testy)

1.    zájemce se objedná prostřednictvím webové aplikace k absolvování antigenního testování na onemocnění COVID-19

2.   na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID 19 izolaci a karanténu a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dní od prvního testu PCR s pozitivním výsledkem

3.   na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test PCR s negativním výsledkem. Test je možné opakovat 1x za 5 dnů – je nutná nová registrace v online systému.

5.   člověk se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění lidí

6.   je nezbytné mít připravenu kartičku pojištěnce a průkazem totožnosti

7.   1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

8.   testovaný bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest – roušku

9.   testovaný vyčká na odběrovém místě pro předání výsledku a edukačního materiálu MZČR

10.   v případě pozitivního výsledku u bezpříznakového člověka podstoupí daná osoba další kontrolní odběr na onemocnění COVID-19 metodou PCR, výsledek mu bude sdělen formou SMS a v případě pozitivity bude informovat o výsledku svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace

11.   v případě pozitivního výsledku příznakového člověka se další odběr neprovádí, pracovník kontaktuje svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace.

Pacienti na vyžádání lékaře, KHS

1.    žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS

2.    po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů

4.    1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku

6.    pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti

7.    výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Samoplátci

1.   samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. cenu testu, která je stanovena na 1.510 Kč. Tato cena se skládá z ceny za odběr (200 Kč) a za vyšetření (1 310 Kč).

V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován storno poplatek ve výši 200 Kč – to znamená, že na účet plátce bude v důsledku storna vrácena ponížená částka 1 310 Kč.

Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
Podklady k platbě:
číslo účtu = 183452738/0600
variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
poznámka pro příjemce = příjmení, jméno – COVID

Pro platby z ciziny
IBAN: CZ96 0600 0000 0001 8345 2738
SWIFT kód BIC: AGBACZPP

2. pacient se objedná prostřednictvím webové aplikace

3.    pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů 

4.    jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!

5.    pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku  

6.    pacient bude mít připraven průkaz totožnosti

7.    před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce

8.    v případě testů provedených během pondělí až soboty bude pacientovi zaslán výsledek formou SMS zprávy a e-mailu, který bude zároveň obsahovat certifikát v českém, anglickém a ruském jazyce

9.  v případě odběrů provedených v neděli bude pacientovi ohlášen výsledek až v pondělí odpoledne (Laboratoř PCR v neděli nefunguje), a to rovněž ve formě SMS zprávy a e-mailu, který bude obsahovat i certifikát v českém, anglickém a ruském jazyce

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu