Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Testování COVID-19

V areálu NsP se nachází odběrové místo pro testování na onemocnění COVID-19 formou PCR i antigenních testů. Přihlášení na test možné přes odkaz uvedený níže.

Pacienti - přicházející na základě doporučení lékaře, KHS, ale i samoplátci - jsou testováni metodou PCR. Samoplátci musí nejprve uhradit odběr pomocí bankovního převodu, až poté je možná registrace. Přesný postup, jak se na test přihlásit, je podrobně rozepsán níže.

Pro veřejnost jsou v současné době k dispozici antigenní testy. I zde platí, že testování se neprovádí u osob, které měly v uplynulých 90 dnech pozitivní test na onemocnění COVID-19, a dále u lidí, kteří test absolvovali v posledních třech dnech s negativním výsledkem. Testovat je možné vždy jednou za tři dny, a to pouze osoby s platným zdravotním pojištěním v České republice. 

Pro oba testy platí, že mohou být provedeny pouze na základě provedené registrace v online objednávkovém systému, odkaz viz níže. Bez registrace není možné test provést. 

Upozorňujeme rodiče, že děti a mladistvé ve věku do 18 let musí na každý test doprovázet dospělá osoba.

V případě dotazů k odběrovému místu nás můžete kontaktovat v pracovních dnech mezi 8. a 12. hodinou na tel. čísle 739 500 430.

Odběrové místo je umístěno v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS - viz mapa.

V rámci Libereckého kraje je spuštěn jednotný on-line portál pro objednávání odběrů, kde si každý může vybrat nejvhodnější místo a čas na testování. 

Postup při testování

Veřejnost - antigenní testy

 • Objednávku lze provést pouze prostřednictvím webové aplikace.

 • Na testování se nemohou objednat ti, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci nebo karanténu, ti, u nichž neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, a dále ti, kterým byl v posledních 5 dnech proveden PCR test s negativním výsledkem. 

 • Test je možné opakovat jednou za tři dny – vždy je nutné se znovu objednat v online systému.

 • Zájemce je povinen se na odběrové místo dostavit ve stanovený termín v přesně určeném čase, aby se předešlo hromadění osob.

 • Testovaný je povinen předložit kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.

 • Jednu hodinu před odběrem je doporučeno nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

 • Testovaný je povinen mít na místě zajištěnu ochranu dýchacích cest dle platných nařízení MZČR.

 • Po tom, co testovaný projde antigenním testem, vyčká na odběrovém místě, kde mu bude předán výsledek a edukační materiál.

 • V případě pozitivního výsledku bezpříznakového člověka podstoupí daná osoba další kontrolní odběr metodou PCR. Výsledek testu bude sdělen formou SMS. O pozitivním výsledku testu je testovaná osoba povinna informovat svého praktického lékaře za účelem vystavení karantény a izolace.

 • Pokud bude test pozitivní u příznakové osoby, další odběr neprovádí. V takovém případě testovaný ihned kontaktuje svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace.

Pacienti na vyžádání lékaře nebo Krajské hygienické stanice

 • Za účelem provedení testu u konkrétní osoby je žadatel (lékař, KHS) je povinen vystavit zájemci žádanku ÚZIS.

 • Po vystavení elektronické žádanky se může pacient v online systému objednat na test.

 • Pacient je povinen se na odběrové místo dostavit ve stanovený termín v přesně určeném čase, aby se předešlo hromadění osob.

 • Jednu hodinu před odběrem je doporučeno nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

 • Testovaný je povinen mít na místě zajištěnu ochranu dýchacích cest dle platných nařízení MZČR.

 • Před testem je pacient povinen předložit ke kontrole kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.

 • Výsledek testu bude písemně zaslán žadateli (lékař, KHS) a ve formě SMS zprávy pacientovi.

Samoplátci

 • Samoplátce se zavazuje uhradit plnou cenu za provedení testu, která je stanovena na 1.510 Kč, na bankovní účet nemocnice. Tato cena se skládá z ceny za odběr (200 Kč) a za vyšetření (1 310 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze strany samoplátce je účtován storno poplatek ve výši 200 Kč – to znamená, že na účet plátce bude v důsledku storna vrácena ponížená částka 1 310 Kč.

Platbu je nezbytné provést minimálně 24 hodin před samotným odběrem.
Podklady k platbě:
Číslo účtu: 183452738/0600
Variabilní symbol: rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného
Poznámka pro příjemce: příjmení, jméno – COVID

Podklady pro platbu z ciziny:
IBAN: CZ96 0600 0000 0001 8345 2738
SWIFT kód BIC: AGBACZPP

 • Samoplátce může provést objednávku pouze prostřednictvím webové aplikace.

 • Pacient je povinen se na odběrové místo dostavit ve stanovený termín v přesně určeném čase, aby se předešlo hromadění osob.

 • Jednu hodinu před odběrem je doporučeno nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody a nežvýkat.

 • Testovaný je povinen mít na místě zajištěnu ochranu dýchacích cest dle platných nařízení MZČR.

 • Před testem je pacient povinen předložit průkaz totožnosti.

 • Před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce.

 • V případě testů provedených od pondělí do soboty bude pacientovi zaslán výsledek v den odběru, a to SMS zprávou a emailem, který bude zároveň obsahovat certifikát v českém, anglickém a ruském jazyce.

 • V případě odběrů provedených v neděli bude pacientovi ohlášen výsledek až v pondělí odpoledne (Laboratoř PCR není v neděli v provozu), a to rovněž ve formě SMS zprávy a emailu, který bude obsahovat certifikát v českém, anglickém a ruském jazyce.

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu