Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Očkování COVID-19

Na této stránce najdete veškeré informace týkající se očkování proti onemocnění COVID-19 v očkovacím centru umístěném v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Základní informace

Očkování probíhá na adrese Purkyňova 1849, Česká Lípa. Očkovací centrum je situováno v budově G (dříve polní nemocnice u zadního vjezdu do areálu). Viz mapka.

Parkování je možné buď přímo v areálu nemocnice nebo na parkovišti u restaurace Arbes. Nejbližšími zastávkami MHD jsou Purkyňova-nemocnice, Moskevská, Liberecká a Jana Wericha. (Upozorňujeme občany, že lávka podél budovy Polikliniky je částečně uzavřena. Průchod budovou skrze lékárnu lze využít pouze v době do 17:30 hodin.)

Provozní doba očkovacího centra je stanovena na pondělí a čtvrtek od 14:00 do 21:00 hodin.

Třetí (posilovací) dávka – aktuálně ke 14. 09. 2021

MZ ČR schválilo aplikaci třetí dávky vakcíny proti Covidu-19 za následujících podmínek:

1. Podání třetí dávky je dobrovolné a je podmíněno odstupem 8 měsíců od ukončeného očkování proti onemocnění Covid-19.

2. Podání posilovací dávky se bude týkat těchto vybraných zájmových skupin:

  • pracovníci ve zdravotnictví a ochraně veřejného zdraví,

  • pracovníci v sociálních službách a v péči o jiné osoby,

  • pracovníci ve školství a akademici,

  • pracovníci resortu Ministerstva obrany,

  • pracovníci kritické infrastruktury (policie, IZS, krizové štáby, energetika, bezpečnostní sbory) a

  • ostatní pracovníci a senioři.

3. Registrace bude, stejně jako doposud, probíhat prostřednictvím centrálního rezervačního systému, a její spuštění se předpokládá ke dni 20. září 2021. Očkování v NsP bude navíc i nadále možné také bez registrace.

4. Informace o možnosti očkování vám bude včas zaslána na tel. číslo, které jste uvedli při registraci. Není proto třeba nikam volat.

5. Očkování v českolipské nemocnici bude probíhat za stávajícího režimu – tj. výhradně očkovací látkou Comirnaty, v očkovacím centru v areálu nemocnice, ve dnech pondělí a čtvrtek vždy od 14 do 21 hodin.

Podrobné informace viz https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Strategie očkování v NsP k 8. 9. 2021

1. Od pondělí 8. 9. 2021 očkujeme i neregistrované osoby bez termínu. Této příležitosti může využít jakýkoli zájemce, včetně dětí.

2. V důsledku zkvalitnění péče nabízíme očkování také neregistrovanému doprovodu očkovaného – to znamená, že dostaví-li se na očkování např. registrovaná matka spolu s nenaočkovaným a neregistrovaným partnerem a dětmi, v případě zájmu je můžeme automaticky naočkovat všechny společně.

3. V souvislosti s novými nařízeními MZČR o aplikaci druhé dávky vakcíny již po 21 dnech bude docházet k přesunům termínů u většiny rozočkovaných osob. Nový termín druhé dávky vakcinace vám bude zaslán prostřednictvím SMS zprávy. Samozřejmě chápeme a bereme v úvahu váš život (práci, dovolenou, prázdniny, nemoc apod.), proto není problém se v případě nesouhlasu s nově navrženým termínem obrátit na naše OČC (tel. 722 992 303) nebo administrátora (tel. 601 322 359) a domluvit se na jiném vyhovujícím termínu.

4. V případě, že máte problém s vytištěním certifikátu z portálu ocko.uzis.cz, neváhejte se na nás obrátit jak telefonicky, tak fyzicky. Vše lze vyřešit přímo na místě.

5. Důležitým upozorněním pro neregistrované zájemce je to, že osoby registrované a přihlášené budou mít vždy přednost. Je proto možné, že neregistrované osoby budou muset na místě při čekání na očkování setrvat delší dobu.

6. Pokud jste na první dávku již přihlášeni, preferujeme (nicméně nenařizujeme) příchod v daný termín. Administrace proběhne rychleji a vy máte zaručeno, že nebudete muset čekat. Druhý termín vakcinace vám bude automaticky vypočítán a přidělen již při první návštěvě našeho očkovacího centra.

7. Dbejte, prosím, uvádění správných kontaktních údajů v dotazníku.

Děkujeme za vaši vstřícnost, trpělivost a pochopení.

Tým OČC

Registrace, rezervace, skupiny očkovaných, kontakty

Skupiny, jimž je aktuálně umožněna registrace k očkování, jsou přehledně vypsány na webových stránkách MZ ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Registraci k očkování je nutné provést na portálu https://registrace.mzcr.cz/. Poté, co registrovaní obdrží PIN2, je nezbytné přihlásit se na konkrétní termín očkování zde: https://rezervace.mzcr.cz/.

Obecné dotazy ohledně očkování vám zodpoví pouze na lince 1221 (po-ne 8-19 hod.). Potřebujete-li si potvrdit datum a čas očkování nebo změnit termín očkování v době kratší než 24 hodin před výkonem, využijte linku očkovacího centra 722 992 303, která je vám k dispozici souběžně s jeho otevírací dobou (po, čt 14-21 hod.).

Očkování nezletilých dětí ve věku 12-15 let

Pro očkování přihlášených dětí je vyhrazen samostatný box a termín očkování každý čtvrtek. Během této doby je zároveň zajištěna dostupnost pediatra z lůžkové části Dětského oddělení.

Písemný souhlas s výkonem a dotazník pro očkované děti bude zákonný zástupce vyplňovat na místě, k nahlédnutí je však i níže v dokumentech ke stažení. V případě druhé dávky je možné zplnomocnit jako doprovod na očkování i jinou osobu než je zákonný zástupce, a to prostřednictvím speciálního formuláře, který si lze vyzvednout během aplikace první dávky vakcíny.

Budete-li chtít zapsat údaj o vakcinaci do očkovacího průkazu dítěte, vezměte ho, prosím, s sebou (dodatečně lze nechat zapsat i vaším obvodním pediatrem).

Vzhledem k neomezené bezprostřední dostupnosti pediatra je u nás možné kdykoli naočkovat i neregistrované děti bez termínu.

Další důležité informace

Na očkování se dostavte s časovým předstihem max. 15 minut z důvodu prevence kumulace osob před očkovacím centrem. Nejvhodnějším oblečením pro aplikaci je svršek s krátkým rukávem.

Při volbě prvního termínu očkování dbejte na to, abyste mohli přijít i na druhý termín aplikace o 21 dní později. Dovolená není důvod k přesunu termínu. S termíny je možné manipulovat pouze ze zdravotních důvodů, které je nutné doložit.

V dokumentech ke stažení naleznete dotazník před očkováním, který je možné si vyplnit v klidu domova, a zkrátit tak dobu návštěvy v očkovacím centru o několik minut. Šetří to především váš čas.

Certifikát je možné stáhnout z internetových stránek https://ocko.uzis.cz. V případě potíží vám ho rádi znovu vytiskneme na místě.

MZ ČR ruší omezení nechat se očkovat vyplývající z intervalu 90 dní po prodělání Covidu-19, tj. zájemce může být nyní očkován ihned po prodělání tohoto onemocnění.

Dokumenty ke stažení

© 2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu