Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poděkování

Poděkování interna primářka 11.11.2020
Vážená paní primářko, dovolte mi, abych Vám, ošetřujícímu lékaři a zejména veškerému personálu poděkovala za péči, kterou jste věnovali po dobu hospitalizace mé sestře. Hledám slova díků za možnost trávit s ní čas na vámi povolených návštěvách, kterými jsme jí mohli prosvětlit její poslední dny a zároveň mohlo do našich srdcí vstoupit smíření s neodvratitelným koncem, protože jsme ji viděli klidnou, bez bolesti a s nadějí na návrat domů. Byli jsme citlivě informováni o stavu i prognóze, věděli jsme, že komplikované výkony sloužily ke zmírnění obtíží. Vyřiďte prosím velké poděkování veškerému personálu vašeho oddělení. Laskavost, empatie, úsměv a ochota plnit veškerá přání mé sestře mělo stejné léčebné účinky jako léky, které jí byly během hospitalizace podávány. Mluvila o sestřičkách v superlativech, a po dobu našich návštěv jsme viděli, že stejně tak obětavě se starají i o ostatní pacienty. Pracuji ve zdravotnictví 35 let, dlouhé roky na interním oddělení, takže vím, jak beznadějná byla sestřina diagnóza. Přesto jste ji dokázali poskytnout důstojnou cestu k odcházení a myšlenka na pobyt v nemocnici, byť se špatným koncem, bude navždy spjata se vzornou léčebnou a ošetřovatelskou péčí a laskavostí personálu. Jménem zarmouceného manžela a dvou synů děkuje a hluboce se sklání před vaší prací i v této nelehké době, Iveta Bejčková    

Poděkování, 9.11.2020
Ráda bych touto cestou poděkovala  MUDr. Lubomíru Skalkovi,  za profesionální a lidský přístup během mojí operace.  Děkuji panu doktorovi za jeho ochotu a vstřícnost. Další poděkování patří celému kolektivu sester a ošetřovatelek oddělení CHIR I. V 6. patře nemocnice, za příkladnou péči, které se mi dostalo během hospitalizace. Celému kolektivu přeji pevné zdraví, lékařům při dalších operacích – pevnou ruku. Ilona Guseová, Česká Lípa

Poděkování chirurgie, 3.11.2020
Dobrý den, děkuji touto cestou lékařům a zdravotním sestrám oddělení chirurgie 2, při řešení mojich zdravotních problémů, včetně posádky RZS. Lékařům za moji úspěšnou léčbu a zdravotním sestrám za ochotu, vstřícnost a lidský přístup. To vše během října 2020. Velmi si jejich práce vážím. S úctou a pozdravem Vladimír Novotný, ČL.

Poděkování nemocnice, 19.10.2020
Dobrý den. Je to velice trapné, že se ozývám po dlouhé době, ale před xy rokem a xy měsíci jsem u vás byl s dcerou Marií, která si na trampolíně zlomila ruku. S Vaší péčí jsme byli velice SPOKOJENI!!! Jednalo se o paní doktorku na příjmu (Slovenka), pracovník rentgenu a všichni na dětském oddělení. Ještě jednou moc děkujeme!!! A držte se!!! Děkuju, že vyřídíte i po tak dlouhé době! PS: ruka dcery je v pohodě. Jan Jiruška

Poděkování porodnice, 05. 10. 2020
Dobrý den, tímto bych chtěla moc poděkovat všem sestřičkám a doktorům na úseku porodnice a dětská jip. Sestřičky byly moc hodné a paní doktorka Kuncikova byla super. Narození dcery 28.6 2020. Pavlasová

Poděkování ortopedie, léčebná rehabilitace 18. 09. 2020
Dobrý den, ve dnech 13.8. - 2.9.2020 jsem byla hospitalizována, po úraze, na oddělení Ortopedie a Léčebné rehabilitace. v péči týmů lékařů a sester, s odbornou péčí a úžasným přístupem. Dovolte mi touto cestou velice poděkovat všem, za vše, co pro mne udělali, já všude nejen chválím, ale i doporučuji. Děkuji.
Jiřina Zůbková Mikulášovice

Poděkování gynekologie, 03. 09. 2020
Dobrý den, děkuji za péči, které se mi dostalo při provedení zákroku dne 2.9.2020 na gynekologickém oddělení zdejší nemocnice. Zaměstnanci se plně věnují pacientům (na příjmu, při vyšetření, vstupu na operační sál, po zákroku), chovají se profesionálně a empaticky.
Mgr. Bérešová Ivana

Poděkování sociální služby, 24. 08. 2020
Dobrý den, chtěla bych tímto srdečně poděkovat za profesionální a velice vřelí přístup. Zejména pak sociální pracovnici paní Lakatošové . Která se velmi aktivně zasloužila o uložení mé maminky do péče v domově důchodců. Její jednání bylo velmi příjemné a určitě si zasluhuje mé velké díky.
Z. Sirovátková

Poděkování, 05. 08. 2020
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych přes vás zprostředkovala poděkování za skvělou péči, které se mi ve vaší nemocnici dostalo. Byla mi zavolána RZ pro náhlou bolest mezi žebry.(25.7. v 18.00h) Od té chvíle jsem měla pocit, že jsem se dostala do rukou profesionálů, nejen co se týče samotného vyšetření, ale i jednání, komunikace se mnou i s rodinou. Na příjmu jsem podstoupila nějaká vyšetření jako třeba CT a úžasný pan doktor (bohužel nevím jeho jméno) mi sdělil diagnózu (plicní embolie) tak hezky a smysluplně, jako by to říkal blízkému člověku, seznámil mě se všemi možnostmi a rozhodnutí nechal na mně. Samozřejmě jsem respektovala jeho rady. Na pokoji interního oddělení mě přijala velmi milá sestřička a ošetřující lékař Dr, Turlov z mého pohledu naprosto nic nepodcenil, je velmi pečlivý. Paní primářka mi vše podrobně vysvětlila. Velmi si vážím práce všech zdravotníků, bylo to moje první vážné zdravotní selhání a já s velkou úctou a respektem vám mohu poděkovat možná i za záchranu života. Pokud tedy budete mít příležitost poděkovat za mě, jistě to vaše zaměstnance potěší.
Mgr. Iveta Šantrůčková

Poděkování gynekologie, 03. 08. 2020
Dobrý den, chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat personálu gynekologického oddělení, kde jsem byla hospitalizována ohledně malého zákroku. Personál na oddělení i na sále se choval velice vstřícně a profesionálně.Byla jsem mile překvapena přístupem a souhrou lékařů, sestřiček a ošetřovatelek. Patří jim můj velký DÍK.
Milena Jirsáková

Poděkování traumatologie, 16. 07. 2020
Dobrý den, chtěla bych poděkovat všem z traumatologie, od členů záchranné služby, sádraře, doktorům a sestřičkám za vaši skvělou péči a pomoc se zlomeným kotníkem. Děkuji vaky že jste byli na mě hrozně milí a pomohli mi z nejhorší bolesti a krásně se o mě postarali. I v mém věku 31 let kdy jsem se bála a bylo mi smutno jste se o mě skvěle postarali a poskytli mi nadprůměrnou péči. Přeji všem hodně zdraví a hodné pacienty. Děkuji moc!!
Petra

Poděkování interna, 19. 06. 2020
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za péči a hlavně vřelý, lidský přístup o starší paní, která u Vás na oddělení byla hospitalizována. Jednalo se o paní Kolevovou, která, bohužel, několik dnů po propuštění zemřela. Opravdu jsem si vážila přístupu zdravotního personálu, včetně lékařů a lékařek. Od praktického lékaře bylo požádáno, aby paní Kolevové nesdělovali informace ohledně zdravotního stavu, jelikož byla onkologickým pacientem. Vyšli nám-rodině vstříc a o všem nás lékař informoval, s dotazem, zda-li toto může paní Kolevové říci. Vstřícnost, ohleduplnost, takt a pochopení, to vše vůči paní Kolevové od sester i lékařů bylo po celou dobu hospitalizace. Nesmírně jsme si toho vážili, bylo to pro nás jakýmsi usnadněním při zachování té nejlepší kvality života. I přesto, že jsme nevěděli, že přijde tak rychlý konec. Nemocniční prostředí nezvládala po psychické stránce, ale díky lidskému přístupu od personálu na Interním oddělení to bylo přijatelnější. Musím vyzdvihnout Vaší péči a hlavně přístup od lékaře oproti Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, kdy se k paní Kolevové lékař choval jako ke zvířeti, bez pochopení a taktu. Tímto chci jen říct, že i přesto, že jste menší nemocnicí oproti KZ Ústí nad Labem, je to nesrovnatelné. Váš pan doktor dokonce propustil paní Kolevovou v neděli, po našem telefonátu a prosbě o propuštění. I přes nedostatek času. Tímto Vám nesmírně děkuji za celou rodinu.
S pozdravem Vobořilová 

Poděkování porodnice, 08. 06. 2020
Dobrý den, rád bych touto cestou vyjádřil veliké poděkování celému gynekologickému odd, za úžasnou práci, přístup a vstřícnost. Dne 3.6. se ve vaší porodnici narodila má úžasná dcera Emička Krausová. Přeji tedy celému kolektivu, aby si udržel prestiž, kterou má a rodilo se u vás spoutu a spoustu dalších miminek.
Tomáš Kraus

Poděkování chirurgie, 17. 03. 2020
Bude mi 73 let a v nemocnici jsem byla hospitalizovaná od 8.12.2019 do 16.1.2020 na akutní sepsi. Po ukončení této hospitalizace a měsíčním pobytu doma jsem podstoupila operaci tlustého střeva a dalších 12 dní pobyla na oddělení chirurgie. Na oddělení JIP, dne jsem celkově ležela přes 3 týdny a pak následně i na lůžkové části chirurgie jsem se setkala se vzornou odbornou,laskavou a trpělivou péčí lékařů i sester o pacienta. Chci jmenovat alespoň ty, kteří se konkrétně podíleli na mém uzdravení.  Je to Mudr. Miloš Kadlec, Mudr. Martin Příbramský a Mudr. Pazdera. Děkuji i za trpělivé předávání informací pacientovi, pokud má zájem dozvědět se něco podrobnějšího  o své nemoci. Z oddělení JIP chci moc poděkovat také sestrám (u některých znám pouze příjmení, nebo jméno) a to konkrétně sestře Kamile, Týně, paní Kuchařové a Bohunce Starobové. Pochvalu si zaslouží i ostatní sestřičky jak na oddělení JIP tak i na lůžkové části chirurgie. Není to pouze můj názor, ale i názor mých spolu pacientek.
Vám všem patří mé poděkování za vaši náročnou práci. Přeji také hodně síly a štěstí ke zvládnutí součastné situace v našem státě v souvislosti s probíhající epidemií, která nemá za mého života obdoby. Ještě jednou za všechno moc děkuji.
Ing. Květoslava Nová

Poděkování trauma ambulance, 02. 03. 2020
Dobrý den, velice rád bych poděkoval za ošetření (tržná rána na čele) na pohotovosti (ortopedie a traumatologie - ambulance) ve čtvrtek 27. 2. 2020 cca v 17:12 hod. Děkuji ošetřujícímu lékaři (MUDr. Janů Lumír) a sestřičce za milý (lidský) a profesionální přístup. To už se dnes tak často nevidí. Již dlouho jsem neodjížděl z lékařského zařízení s úsměvem a dobrým pocitem. Ještě jednou děkuji a ať se daří v profesním i soukromém životě.
Michal Čechoň

Poděkování porodnice, 05. 02. 2020
Vážený pane řediteli, chtěli bychom Vám poděkovat za všechny výhody, které jste nám poskytli jakožto prvnímu novorozenci v Libereckém kraji. Velký dík patří také zdejšímu personálu gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení. Jejich ochota, empatie, milý přístup a smysl pro humor mi po dobu pobytu velmi pomáhaly. Naše cesta na svět nebyla úplně jednoduchá, ale právě tady v České Lípě jste si nás vzali do parády a pohlídali si nás v rizikové poradně s tím, že se budeme snažit malého Kristiánka přivítat na světě co nejpozději. Nakonec to vyšlo na krásné datum 1. 1. 2020. Náš chlapeček je sice menší, ale těší se dobrému zdraví.
Pochvalte za nás, prosím, personál z gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení. Jejich péči nebereme jako samozřejmost a uvědomujeme si, jak je jejich práce náročná. A jako učitelka vím, jak je důležitá pozitivní zpětná vazba, když už nemůžete a když ztrácíte motivaci. Určitě si českolipskou porodnici zvolím znovu v případě dalšího porodu a budu na Vaši porodnici pět jen samou chválu.
Kateřina a Luděk Peškovi

Poděkování chirurgie, 14. 01. 2020
Dobrý den, chci touto cestou poděkovat všem doktorům, sestrám i ostatnímu personálu se kterým jsem se měl možnost potkat během svého krátkého pobytu na plánované operaci od 9.1. do 11.1. Nebudu jmenovat, protože seznam by byl dlouhý a ani všechna jména neznám. Nestal se případ, že bych chtěl někomu něco vytknout. Od příjmu pacienta přes operační sál až po lůžkové oddělení Chirurgie 1. Zvláštní poděkování a obdiv patří právě sestrám z posledního zmíněného oddělení. Já osobně si neumím vysvětlit, kde berou sílu, zvládnout tak dlouhé, střídavé směny s množstvím „specifických“ pacientů a neztrácet při tom svou ochotu, vlídnost a úsměv.
René Klapka

Poděkování gynekologie, 10. 01. 2020
Dobrý den. Včera jsem byla hospitalizovaná na gynekologicko-porodnickém oddělení. Chtěla bych celému personálu včetně oddělení kde se nachází operační sál moc poděkovat. A to jak za úžasnou ochotu a usměvavost, ale také průběžnou informovanost, která se mi dostávala byť jsem byla trochu mimo kvůli práškům. Ještě jednou velké díky a budu dobré jméno nemocnice šířit dále jelikož si to zaslouží.
Vlaďka Železná (Krásná Lípa)

Poděkování porodnice, 02. 01. 2020
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat všem sestřičkám, lékařům a ostatnímu personálu z gynekologicko-porodnického oddělení, za laskavý a vstřícný přístup, který mi věnovali ve dnech od 18-21.12.2019. Díky Vám všem můžu moc hezky vzpomínat na narození svého synka a také na profesionální péči, kterou jsem u Vás dostala. Jestli budu někdy rodit po třetí tak jedině u Vás!! Ještě jednou moc děkuji!!
Lenka Boleslavová, Kytlice

Poděkování neurologie, 09. 12. 2019
Vážení, chtěli bychom poděkovat lékařům a úžasným zdravotním sestrám oddělení neurologie za péči, kterou věnovali našemu synovi. Moc Vám děkujeme.
Miloš a Iva Stupkovi

Poděkování dětské, 26. 11. 2019
Dobrý den, touto cestou bych chtěla ještě jednou moc poděkovat celému týmu dětské JIP. 3 dny hospitalizace s 3týdenním kojencem. Péče, ochota,  laskavost, přístup sestřiček i doktorek jak ke mě, tak k malému naprosto skvělý!! Takže za nás obrovský díky!!!!!!!
Barbora Helebrandtová

Poděkování chirurgie, ZZSSK, 25. 11. 2019
Dobrý den, dnes, 23.11.2019, před 17:40 jsem volala na tísňové volání záchranné služby s tím, že mi dcerka, stará rok a půl, uklouzla ve vaně a teče jí krev z jazyka. Přijela nesmírně milá (asi) paní doktorka (bohužel si nepamatuji jméno, protože jsem byla v šoku) se stejně milým kolegou. Oba byli naprosto úžasní, lidé na svém místě! Uklidňovali nejen mě, ale i mého syna, který tam byl se mnou (5 let) a zároveň vyšetřovali dcerku. Byli naprosto skvělí! Odvezli mě s dcerkou na chirurgickou ambulanci, kde se nás ujala stejně milá, usměvavá úžasná sestřička s ohromně milou paní doktorkou (Mudr. Horvath Barbora). Všichni byli naprosto úžasní! Skvělý profesionální přístup! Chtěla bych ještě jednou hrozně moc poděkovat výše zmíněným.
Šmitáková Andrea

Poděkování ortopedie, traumatologie, 11.11.2019
Vážený pane ředitele, dovolte, abych velmi poděkoval týmu ortopedicko-traumatologického oddělení vaší nemocnice, jmenovitě pak především panu primáři MUDr. Petrovi Guwaldovi za léčebnou péči, které se mi dostalo ve vašem zařízení v souvislosti s úrazy kolen obou nohou, respektive menisků v září 2017 a březnu letošního roku, kdy po následné rehabilitaci je můj zdravotní stav velmi dobrý a mohu se věnovat fyzickým aktivitám tak jako před úrazy. Byl jsem skutečně velmi spokojen a věřte, že budu šířit dobré jméno vaší nemocnice ve svém okolí.
Radek Kytnar

Poděkování porodnice, 09. 10. 2019
Dobrý den, často čtu negativní zážitky z porodnice v České Lípě od nespokojených maminek. Proto bych chtěla napsat i svůj názor, který je opačný. Sice je to již 3 roky, kdy jsem u vás v porodnici (23.11.2016) porodila syna, ale myslím, že se sluší poděkovat. Přijímala mě po půlnoci MUDr. Jakoubková (v poledne před tím, mi na vyžádání udělala Hamiltonův hmat), která byla pro mě přesně takovým porodníkem, jakého jsem si vysnila. Milá, ochotná, vstřícná, veselá. Všechno bylo sympatické, porod mě skoro by se dalo říci, bavil. Prcka jsem po malinké chvilce dostala k sobě, manžel u porodu byl taky nadšený chováním paní doktorky. Když jsem poprosila, ukázala mi i placentu a popsala jak funguje.. Všechno perfektní. První dítě jsem rodila v porodnici v Litoměřicích a druhé u vás. Mohla jsem tedy srovnávat. U obou porodnic nemám co vytknout. Z obou mám jen dobré zážitky, oba porody byly rychlé a bez problémové. Jídlo mi chutnalo, na pokoji uklizeno ( je tedy pravda, že když ráno vtrhne do pokoje uklízečka, rozsvítí velké světlo, probudí vás i dítě, tak to není zrovna příjemné). Děkuji vám za to, že jste mi umožnili přivést na svět chlapečka v tak příjemném módu. Snad se to k těm, kdo se o to zasloužili dostane ( i když se omlouvám, že se zpožděním tří let) a až bude vedení nemocnice přerozdělovat prémie, tak tomuto díku přihlédne. Ještě jednou děkuji a přeji další spokojeně maminky.
Jitka Kuncová, Radvanec

Poděkování stravování
Dobrý den, chtěla jsem moc pochválit, kromě velmi dobrého přístupu pana primáře, vaše jídlo v nemocnici. Byla jsem hospitalizována na oddělení gynekologie a kvalita jídla mě velice překvapila. Všimla jsem si, ze se to řešilo mezi pacientkami na oddělení, proto jsem se rozhodla napsat pochvalu ve stručnosti písemně. Takže mockrát děkuji.
Zuzana Z.

Poděkování interna, 26. 09. 2019
Vážená paní primářko Lorencová, vážení a milí na Interně. Dnes je to 14 dnů, kdy jsem opustila českolipskou nemocnici - Internu, kde jsem se ocitla z hodiny na hodinu. Že jsem na Interně a proč, jsem začala chápat víc v následujících dnech. Přestože mi ve svém životě nebyla nemocnice cizí- Pražské Vinohrady, Liberec, Česká Lípa,  jsem v prvních dnech nevěděla v jakéže pěkné a moderní nemocnici to ležím. Podstatné však je, že jsem byla skutečně v rukou odborníků - lékařů, sestřiček. V propouštěcí správě jsem našla některá jména známých lékařů - MUDr. Čerbáková, kterou jsem vůbec nevnímala a tudíž jim touto cestou mnohokrát děkuji, Sympatický mladý pan doktor , můj ošetřující lékař  a  MUDR. Vladimír Fibiger, který se staral o moje výsledky. Vám všem patří moje velké uznání a poděkování. Také děkuji všem sestrám tohoto oddělení, za pečování, úsměv, perfekcionalismus. Jen si člověk láme hlavu tím, proč jsou tak vypracované ženy málo ohodnocovány, když se dostanete přímo tváří v tvář s jejich prací. Paním uklízečkám snažíc se zachovat na tomto oddělení pořádek. Po propuštění z interního oddělení, po rozumném výkladu o svém stavu a posledních kontrolách jsem  byla z jedné péče, po domluvě p. prim.Lorencové, přeložena na odd.neurologie k MUDr. Kuntošové. i tady patří poděkování jí i panu Prim. Janu Novákovi, který souhlasil s mým přemístění a přijal mě. Všem vám ještě jednou tisíceré díky za vrácení zpět do života a bude-li příležitost, prosím paní primářku o její pochvalu všem jmenovaným. Přeju vám všem pevné zdraví.
Polanská Jaruška

Poděkování chirurgie, 25. 09. 2019
Dobrý den, chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat. Vám všem z chirurgického oddělení za příjemnou a laskavou péči. Která proběhla od 18.9. do 23.9. Velké poděkování za profesionální péči a starostlivost děkuji. Mudr. Kadlecovi a celému týmu z chirurgie, kteří byli 19.9. 8:30 na sále s panem doktorem. Přeji Vám více spokojených pacientů, protože si to zasloužíte. Děkuji.
Iveta Kašparová

Poděkování interna, 23. 09. 2019
Dobrý den, letos jsem prožil více dní při hospitalizaci po srdeční příhodě na lůžku v nemocnici. Jedná se oddělení kde je vedoucím lékařem MUDr pan Zdeněk Holý. Všichni kteří pracují pod vedením tohoto lékaře pracují a starají se o své pacienty velice příkladně. Nelze vytknout žádné mínusové body. Vše funguje jak má, včetně pofoukání bolístek lidiček, kteří jsou upoutáni na lůžku. Pro mě to nebylo ovšem žádné překvapení, neboť stejná péče je věnována i ženám na gynekologii v této nemocnici. Moje žena byla toho svědkem. Velice děkuji za ochotu a přeji všem pevné nervy.
Jan Čigaš, Česká Lípa

Poděkování porodnice, 23. 09. 2019
Dobrý večer, touto cestou velmi děkujeme za perfektní přístup a péči, která nám byla poskytnuta dne 18.9.2019 - 21.9.2019. Od první chvíle kdy jsme do porodnice přijeli se Nám personál věnoval. Velké díky patří MUDr. Martině Hradecké a asistentkám Renatě Váchové a Kláře Pravdové za jejichž přítomnosti přišla na svět 18.9.2019 ve 14:10 Naše dcerka Terezka Véghová. Této péče si velmi vážíme a moc děkujeme. Taktéž děkujeme za péčí ze strany dětských lékařů a sestřiček z oddělení.
rodiče Bc. Lenka Véghová a Petr Novák

Poděkování chirurgie, 20. 09. 2019
Chtěl jsem napsat, že tak suprovej tým jsem dlouho nepotkal a že sám pracuji a velím několika lidem. Nechci jmenovat přímo kdo, ale celá chíra byla super od uklizeček, sester, až po pana doktora. A bylo by dobré, aby si někdo z vedení udělal čas a svolal celý tým a nahlas je pochválil. To, jak pracují a snaží se a hlavně k tomu všemu se dokáží i usmát. A i to je půlka úspěchu ke spokojenosti pacientů. Ještě jednou vám všem moc děkuji a držte se.
Váš spokojený pacient Marek Šedivý

Poděkování lékařům, 11. 09. 2019
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit svůj pocit a poděkování MUDr. Ježkovi a MUDr. Klofáčovi (doufám, že si jméno pamatuji správně), kteří sloužili toho dne na příjmu vaší nemocnice. Dne 5.9.2019 poslala naše obvodní lékařka mého manžela Milana Lajtkepa na vyšetření do vaší nemocnice, neb se udeřil do hlavy. Manžel je warfarinisovaný a před několika lety ho bohužel lékař při podobné nehodě neposlal na CT.. Nakonec skončil na literecké  neurologii operací a nese následky. Na příjmu zdrav. sestřička nebyla nijak příjemná, ale ošetřující lékaři výše uvedení byli skvělí!!! Moc jim za jejich přístup děkujeme!!! Je skvělé, že pacient se čas od času potká s takto jednajícími lékaři, patří jim za jejich práci velký dík.
Jitka a Milan Lajtkepovi, Nový Bor

Poděkování ortopedie, 09. 09 2019
Dobrý den, po několika měsícich a vyšetřeních jsem se dostala zpět, ale k panu MUDr. Chinovi, který mi zařídil artroskopii ve Vaši nemocnici. Nebudu Vám tajit, že jsem se po všech zkušenostech nebála do Č.L jít. Proč Vám tohle všechno píšu? Chtěla bych nesmírně poděkovat za práci na ortopedickém odděleni. Práce sestřiček je prováděna s velkou láskou a pečlivostí. Byla jsem nadšená s přístupem všech přitomných ať na sále, tak na pokoji. Jsem ráda, že jsem se mohla poznat nemocnici také jinak. Děkuji, že jsem se dostala k tak úžasnému doktorovi a na úžasné oddělení. S radostí budu chválit a doporucovat dalším. Jsem nesmírně ráda, že jsem do České Lípy nakonec šla. Děkuji.
Sýkorová

Poděkování neurologie, 03. 02. 2019
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala paní doktorce (jméno bohužel nevím), která mě dne 8. 8. 2019, v pozdních odpoledních hodinách přijímala na neurologické pohotovosti s urputnou bolestí hlavy. Díky ní i celému týmu, jsem dnes naživu. Její vlídný hlas mě celou dobu uklidňoval a jsem opravdu vděčná za profesionalitu, lidský přístup, i když jsem se velmi bála a skvělé rychlé rozhodování, které mi zachránilo život. Doufám, že se můj e-mail dostane ke správnému člověku. Moc děkuji.
Stanislava Hřebřinová

Poděkování Dětské oddělení, 02. 09. 2019
Dobrý den pane primáři, osobně se neznáme, ale v nedávných dnech jste přijali na vašem oddělení do péče mého syna Teodora. Tímto bych ráda ještě jednou poděkovala za úžasný, profesionální a lidský přístup celému vašemu kolektivu. Byly to pro mě, ale hlavně pro syna náročné chvíle, které jsme díky vašim lidem lépe zvládli. Bohužel si nepamatuji jména, ale moc děkuji sestřičkám, které sloužili na JIP a postarali se mi o mého "Zohana" přes noc z úterý na středu.

© 2020 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu