Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Poskytování zdravotní péče občanům Ukrajiny

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Za poskytování této péče je však vždy vyžadována úhrada. Možnosti úhrady zdravotní péče jsou následující:

  1. Občanům Ukrajiny je doporučeno pobývat za současné situace na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz). Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, pojistné za ní odvádí český stát a občané Ukrajiny tímto získávají nárok na poskytnutí plné zdravotní péče. Tato osoba se pak musí cca za 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. Více informací naleznete zde: Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). Status strpění se nyní vydává na dobu 1 roku.

  2. Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, zde může též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutnosti sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

  3. Úhrada jako samoplátci (úhradu za poskytnutou zdravotní péči si ukrajinští občané hradí sami v místě, kde jim byla poskytnuta zdravotní péče, aniž by měli sjednáno veřejné zdravotní nebo komerční cestovní pojištění).

  4. Cestou MZ ČR je schválen postup pro očkování občanů ukrajinské národnosti proti Covid-19, kteří prozatím nemají pojištění a ani tzv. status strpění. V tomto případě mohou být tito naočkováni v tzv. režimu diplomat, to znamená prostřednictvím kódu pojišťovny 999, který poskytovatel zadává v případě, že se jedná o osobu, které je vakcína poskytnuta na základě usnesení vlády/rozhodnutí MZ ČR (diplomatický sbor, vězni, samoplátci apod.).

© 2024 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Návrh a tvorba webu