Rozhovor - Plicní oddělení

ROZHOVOR

13. dubna 2017

Mnoho spokojených pacientů má v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě Plicní oddělení. Dlouholetou primářkou tohoto oddělení je MUDr. Magdaléna Popelková, se kterou jsme si povídali nejen o aktuálním trendu v tomto medicínském odvětví, ale také o tom, co vše může oddělení pacientům nabídnout, čím se může pyšnit i kam by rádo směřovalo.

Paní primářko, v úvodu se zeptám, co Vás vedlo na Plicní oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a jak dlouho v naší nemocnici působíte? Věnovat se oboru pneumologie byla vlastně určitá souhra událostí mého pracovního i soukromého života. Byla to však pro mě asi ta pravá cesta, protože na Plicním oddělení v českolipské nemocnici působím již 20 let.

Co vše pacientům Plicní oddělení poskytuje, co je podstatou vaší práce? Již několik let se soustředíme na vyhledávání, diagnostiku, léčbu a také sledování pacientů s plicními nádory nebo s onemocněním tuberkulózy. Velkou měrou se také soustředíme na programy preventivní, například na screening karcinomu plic, na výchovu mládeže k nekuřáctví, na léčbu závislosti na tabáku nebo na programy výchovy pacientů vedoucí ke správnému používání inhalačních léků. V neposlední řadě stojí za zmínku také plicní rehabilitace.

Jací pacienti nejčastěji vaše oddělení navštěvuji?

V současné době převážná část našich pacientů trpí onemocněním, které je označováno zkratkou CHOPN, neboli trpí chronickou obstrukční plicní nemocí. V minulosti byly touto chorobou postiženi zejména muži, dnes však velkou skupinu tvoří ženy, které jsou k onemocnění dýchacích cest všeobecně více náchylné. Dalšími kategoriemi pacientů, kterým se věnujeme, jsou také astmatici, řešíme závažné stavy po zápalech plic, samozřejmě nádorová onemocnění plic nebo léčíme pacienty s tuberkulózou.

Kolik pacientů denně vyšetříte?

Denně máme průměrně okolo 35 až 40 pacientů, někdy je to však až k 60. Jejich počet neustále narůstá, je to způsobeno zejména velkým rozvojem medicíny v oblasti pneumologie.

Jaký je v současné době trend v tomto oboru medicíny?

Opravdu zásadním způsobem byly rozšířeny zejména možnosti diagnostiky. Provádíme mnohá funkční vyšetření od spirometrie, bodypletysmografie nebo plicní difúze. Právě ty nám velmi pomáhají v určení té správné diagnózy a v následném léčení. Na druhou stranu nás tato skutečnost zároveň nutí se neustále vzdělávat, protože obsluha těchto přístrojů si žádá odborné zacházení.

Máte na vašem oddělení nějakou novinku, nový přístroj?

Obrovský přínos pro naši práci, a to zejména s astmatiky, je nový analyzátor Niox, který se zaměřuje na měření oxidu dusnatého. Díky němu můžeme na dané pacienty aplikovat opravdu účelovou a levnou farmakoterapii.

Co dalšího byste zmínila za Vaše oddělení?

Kromě klasické medicíny se věnujeme také dalším činnostem. Za zmínku stojí například to, že provádíme zápůjčky některých přístrojů, případně je se zaškoleným personálem představujeme v praxi mimo naše oddělení. Za podstatné považuji také přednáškovou činnost pro mládež. Zde se soustředíme zejména na oblast škodlivosti vlivu kouření na organismus. Výborně  v tomto ohledu spolupracujeme s místním Dětským domovem. Úspěšně si také vede naše Ambulance léčby závislosti na tabáku, kde se procento vyléčených pacientů pohybuje na velmi slušné úrovni cca 30%.

Čeho Vy si osobně nejvíce na své práci ceníte a co byste oddělení přála?

To nejpodstatnější kromě odbornosti je lidský faktor. Mohu říci, že mám kolem sebe fajn tým lidí, kteří se sami podílejí nejen na dobré pracovní atmosféře na oddělení, ale kteří se sami zapříčiňují o jeho neustálý rozvoj. A co bych si přála? Naši práci by v současné době zase o kousek posunul další nový přístroj, bronchoskop, který se v lékařství používá k průzkumu vnitřní části dýchacích cest. Byla bych velmi ráda, aby se naši mladí lékaři naučili s tímto přístrojem zacházet a mohli jsme tak našim pacientům nabídnout zase něco nového.

A co byste popřála pacientům?

Takovým naším mottem je, abychom naše pacienty nejen správně a efektivně léčili, ale abychom je vrátili do normálního a aktivního života bez jakýchkoli omezení.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)