Rozhovor Patologie

ROZHOVOR

Česká Lípa 21.6. 2017

Patologii můžeme definovat jako lékařskou vědu zabývající se studiem a také diagnostikou nemocí živých systémů. Základní význam patologie tedy nespočívá v pitvách zemřelých, jak se může laická veřejnost domnívat, ale zejména v diagnostice a léčbě žijících pacientů.

1. Přibližte nám místní patologii.
Oddělení patologie je součástí laboratorního komplementu českolipské nemocnice a slouží v prvé řadě ke zpracování veškerého biologického materiálu odebraného z těla žijících pacientů a následnému stanovení diagnózy. V podstatně menší míře se v dnešní době patolog věnuje provádění pitev těl zemřelých. Na Oddělení patologie českolipské nemocnice je zaveden plně funkční systém managementu kvality laboratorní práce a laboratoře oddělení patologie jsou akreditovaným pracovištěm v souladu s požadavky platné normy.

2. Jak práce na patologii konkrétně vypadá?
Veškerá práce na oddělení patologie probíhá ve dvou úsecích. Ten větší úsek soustřeďuje veškeré činnosti akreditované, tedy laboratoře bioptické, cytologické, imunohistochemické i tzv. speciálních barvení. V tomto laboratorním úseku je zpracováván veškerý biologický materiál z těl žijících pacientů. Všechny laboratorní postupy, které u nás aplikujeme, jsou podřízeny snaze o stanovení diagnózy a získávání informací. Ty pak mají klíčový význam pro stanovení léčebného postupu u různých druhů nádorových onemocnění. Biologický materiál je zpracováván nejen pro všechna oddělení nemocnice, ale též pro dalších asi dvacet externích zdravotnických pracovišť.

3. Jak se pracuje na pitevně, kolik pitev ročně se provádí?
Druhý náš pracovní úsek je pitevní. Pitváni jsou pacienti, kteří v nemocnici zemřou a je nezbytné stanovit příčinu jejich smrti a ověřit léčbu. Komunikace a spolupráce se všemi žadateli o toto vyšetření je bezkonfliktní a v naší praxi plně funkční. Poměr výkonů mezi pitevním a bioptickým úsekem je takový, že v roce 2016 bylo provedeno 26 pitev a zpracován biologický materiál 8 610 žijících pacientů. Součástí práce na pitevně je též spolupráce s tkáňovými bankami za účelem odběru tkání pro jejich transplantaci.

4. Jakou perspektivu vašeho oddělení vidíte?
Každá nemocnice s rozsahem zdravotní péče, jakou poskytuje českolipská nemocnice, potřebuje ke své činnosti oddělení patologie. Naším cílem je zajistit trvalou existenci stabilního a kvalitního pracovního týmu a svou prací pokrýt veškeré potřeby regionu. Za nejcennější prvek, který je podstatou dobře odvedené práce, já osobně považuji vzdělaného, zodpovědného, loajálního a tudíž i spokojeného pracovníka Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)