Rozhovor - Sociální lůžka

ROZHOVOR

Česká Lípa 3. srpna 2017

Nejmladším oddělením je v českolipské nemocnici Oddělení Sociálních lůžek. Klientům slouží přibližně 1,5 roku. „Nabízíme našim klientům nejen odbornou péči, ale také lidské pochopení a rozptýlení v každodenní rutině,“ říká vrchní setra tohoto oddělení paní Lenka Caklová.

1. Pro kolik klientů poskytuje Oddělení Sociálních lůžek služby?
Na tomto oddělení se staráme celkem o 18 lidí, seniorů. Kapacitu máme od otevření oddělení prakticky naplněnou na 100%.

2. Pro koho jsou sociální služby určeny?  
Oddělení sociálních lůžek je určeno zejména pro osoby, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále jsou naše služby určeny pro ty, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný život. U nás se prakticky jedná zejména o klientky a klienty, kteří čekají na umístění do domova důchodců.

3. Co vše svým klientům nabízíte?
Ta škála je opravdu široká. Nabízíme pomoc při osobní hygieně, podporu a pomoc při zvládnutí všedních úkonů o vlastní osobu, pečujeme o jejich zdravotní stav, poskytujeme celodenní ubytování, stravování, zprostředkováváme kontakt s jejich blízkými a samozřejmě nabízíme různé terapie a aktivizační činnosti, které našim klientům zpříjemňují dny. 

4. Můžete nám popsat například které?
V tomto věku je samozřejmě nezbytná rehabilitace, dále ergoterapie, tréning paměti, nabízíme také muzikoterapii, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, řadu společensko-kulturních akcí v rámci projektu „Děti seniorům, senioři dětem“ nebo společná posezení s ostatními klienty.

5. V poslední době se hodně mluví také o canisterapii, co tato terapie obnáší a jak často u vás probíhá? Podstatou canisterapie je zajištění léčebného kontaktu, který je navazován mezi psem                              a člověkem. Pes je totiž i jen svou pouhou přítomností schopen u člověka navodit dobrou náladu. Pes má navíc v průměru až o 2% vyšší tělesnou teplotu než člověk a tato skutečnost významně pomáhá u klientů při cíleném polohování, kdy dochází k prohřátí postižených částí těla a u klientů může následně dojít ke zlepšení pohyblivosti. Probíhá pak u nás vždy 2x do měsíce.

6. Co Vy osobně vnímáte jako hlavní cíl Vaší práce na tomto oddělení?
Posláním celého našeho týmu je poskytovat našim klientům takové služby, abychom co nejvíce přiblížili domácí péči.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)