Rozhovor - Dialýza

ROZHOVOR

Česká Lípa 10. srpna 2017


Českolipská nemocnice připravuje novou dialýzu v přízemí Dětského pavilonu. Pacientům by měla sloužit již na počátku příštího roku. Co přinesou nové prostory dialýzy pacientům, jak se změní přístrojové vybavení a jak se do nového prostředí těší personál jsme se zeptali primáře Hemodialyzačního oddělení MUDr. Petera Marchyna.

1. V současné době působí dialýza v zadním traktu nemocnice, nová dialýza je připravována v přízemí Dětského pavilonu. Jak Vy vnímáte tuto změnu?
Samozřejmě si velice ceníme, že se pro dialyzované pacienty udělá takto významný krok. Laické veřejnosti možná není zcela známo, že dialyzovaní pacienti tráví na odborném pracovišti podstatnou část svého života. Proto já osobně považuji nejen zajištění odborné lékařské péče, ale také pobyt v odpovídajícím prostředí za standardní službu.

2. Jak často k vám dialyzovaní pacienti tedy přicházejí?
Naši pacienti k nám chodí pravidelně, obvyklý rozpis léčby je 3x týdně po 4 hodinách. Lidé se tedy u nás v pravidelných intervalech potkávají. Sám říkám, že dialýza je taková „familiární“ záležitost.

3. Co vaše oddělení v současné době nejvíce trápí?
Opravdu se jedná o omezené a zastarané prostory našeho střediska, kapacita, zázemí a ani dispoziční uspořádání současné moderní medicíně již nevyhovuje. Jsme maximálně vytíženi, a to jak klasickými pacienty, tak i pacienty v rámci chronického programu nebo akutními případy. V současné době poskytujeme péči na  10-ti lůžkách, z toho je 1 lůžko pro akutní případy.

4. Jak se zvýší počet lůžek pro dialyzované pacienty v novém prostoru a postačí navržená kapacita?
Nové prostory nám umožní zabezpečit zdravotní péči na 15-ti lůžkách, rádi bychom 12 lůžek poskytli chronickým pacientům, 1 lůžko by sloužilo jako izolační a 2 lůžka pro akutní případy. S péčí počítáme pro cca 60-65 pacientů měsíčně, to je obvyklý počet pacientů za poslední roky, vzhledem k vývoji medicíny nám však tento počet neustále narůstá. Nové prostor by nám měly kapacitně tento růst pokrývat.

5. Počítáte také s novými přístroji?
My v současné době máme přístrojové vybavení na velmi slušné, moderní, úrovni. Tyto přístroje budou do nových prostor přesunuty. Samozřejmě však s novou dialýzou do našeho oddělení přibude nová technika. Já osobně uvítám pro přesnější diagnostiku přístroj Body Composition Monitor, který nám pomůže určit přesné množství zadržované vody v těle pacienta. Výrazné přispění v poskytování naší lékařské péče nám zajistí také speciální lůžka, která mají v sobě integrovanou váhu na vážení pacientů.

6. Co si od nové dialýzy slibujete?
Chceme našim pacientům poskytovat služby v komfortním prostředí, dobrými přístroji a samozřejmě odborným personálem, a to se nám díky novým prostorám určitě podaří.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)