Téma idiopatická plicní fibróza

ROZHOVOR

Česká Lípa 13. září

20. září proběhne u příležitosti Světového týdne idiopatické plicní fibrózy „Den otevřených ordinací plicních lékařů“.

Plicní oddělení českolipské nemocnice se k tomuto dni připojuje. Podstatu, okolnosti i možnosti odhalení nemoci přiblížila lékařka tohoto oddělení MUDr. Vanda Anderleová.

Idiopatická plicní fibróza je onemocnění postihující plicní tkáň, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. Na vzniku onemocnění se může podílet jak genetika, tak zevní vlivy. Většinou nemoc postihuje lidi nad 45 let věku, častěji postihuje muže, kuřáky.

Nejčastějšími příznaky choroby, které přivádějí nemocného k lékaři, je námahová dušnost a/nebo kašel. Pacient se zadýchá při chůzi do kopce či do schodů, při pokročilejším onemocnění ale může mít pocit nedostatku vzduch u i při běžných denních činnostech, chůzi po rovině nebo v klidu. Kašel může mít různý charakter, někteří pacienti vykašlávají hleny po ránu, jiní i přes den nebo kašlou suše při fyzické aktivitě. Častá je únava, nevýkonnost, někdy i hubnutí. Jedná se tedy obecně o příznaky onemocnění dýchacího systému, neexistuje příznak specifický jen pro IPF.

V rámci vyšetření u lékaře jsou typické některé příznaky, např. specifický nález při poslechu fonendoskopem, či nález tzv. paličkovitých prstů. Tyto příznaky by měli navést k doporučení vyšetření specialistou, tedy v plicní ambulanci. Mezi základní vyšetření při podezření na toto onemocnění patří rentgen plic, na kterém můžeme vidět již počínající známky plicní přestavby, podrobnější nález nám následně ukáže CT vyšetření plic.

Idiopatická plicní fibróza patří mezi vzácnější onemocnění a lékaři se s ní v běžné praxi nesetkávají příliš často. Pacienty, u kterých je podezření na IPF se proto odesílají do specializovaných center, která mají zkušenosti s komplexní diagnostikou IPF a mají přístup k novým léčivým přípravkům zpomalujícím průběh onemocnění.

Naše ambulance je schopna provádět základní vyšetření v rámci diagnostiky onemocnění, rentgen plic, CT plic, posouzení dechových funkcí v rámci stupně postižení plicní tkáně. Velice dobře spolupracujeme s plicním oddělením Nemocnice v Ústí nad Labem, kde je specializované centrum pro léčbu těchto nemocí.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)