Říjen ve znamení vzdělávání nelékařů

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 3. října 2017

V měsíci říjnu proběhne v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa několik odborných kurzů určených pro zdravotníky - nelékaře. Odborné kurzy se budou týkat dvou témat, periferní žilní kanylace a také komunikace s agresivními nebo závislými pacienty.

Odborný kurz Periferní žilní kanylace proběhne v českolipské nemocnici do konce roku v celkem 7 termínech s kapacitou vždy po 12 nelékařích. „Obsahem jsou teoretické znalosti i praktické dovednosti zavádění a ošetřování žilního katetru,“ popsala ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková. Všeobecné sestry, kterým je kurz určen, se tak kromě anatomie a fyziologie cévního řečiště, zavádění a ošetřování žilního katetru, mytí a dezinfekce rukou, seznámí například s opatřením proti katetrových infekcím, s riziky v podobě bodného poranění ve zdravotnictví a v neposlední řadě projdou také praktickým nácvikem. Druhý seminář s hlavním tématem Komunikace s agresivními a závislými pacienty, který je rovněž určen nelékařům, proběhne celkem v 5 termínech s kapacitou 20 nelékařů. Kurz obsáhne nácvik komunikace s agresivními  pacienty a s pacienty, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nemocnice v České Lípě tak chce  přispět k ochraně svého personálu, protože počet agresivních pacientů stále narůstá.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)