Rozhovor - ergoterapie

ROZHOVOR

Česká Lípa 18. října 2017

„Mladá krev“ poskytuje odborné vedení pacientům v Ergoterapeutické ambulanci Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, a že je práce baví, je na nich vidět ihned na první pohled.

Co ergoterapie je, s jakými pacienty se v praxi potkávají nejčastěji nebo jaké léčebné postupy aplikují, jsme se zeptali Bc. Kateřiny Filipové, ergoterapeutky Oddělení léčebné rehabilitace.

1. V úvodu si vás dovolím poprosit, abyste nám přiblížila, co ergoterapie je.
Ergoterapie je obor, který prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. V českolipské nemocnici je ergoterapie součástí Oddělení léčebné rehabilitace.

2. Jakou největší skupinu tvoří vaši pacienti?
Ergoterapii je možné provádět u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení, a to jak fyzickým, smyslovým, psychickým, tak i s mentálním znevýhodněním.

3. Nyní již k praxi, jací pacienti vás nejčastěji navštěvují?
V praxi se setkáváme s pacienty s různými diagnózami. Nejčastěji se jedná o cévní mozkovou příhodu, periferní parézy a traumata horní končetiny, amputace, roztroušenou sklerózu, kraniotraumata a demenci.

4. Jaké má ergoterapie možnost své léčby?
Naším cílem je umožnit pacientům zachování maximální možné míry soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. K dispozici máme mnoho terapeutických prostředků, při jejich výběru vždy respektujeme individuální potřeby pacienta. V praxi nejčastěji aplikujeme nácvik běžných denních činností jako je například příjem a příprava jídla, osobní hygiena, oblékání, přesuny, běžný úklid a manipulace s penězi. Dále se zaměřujeme na nácvik jemné motoriky, grafomotoriky a kognitivních funkcí jako je paměť, pozornost nebo logické uvažování. Doporučujeme kompenzační pomůcky a společně s pacientem nacvičujeme jejich užití. V tomto výčtu je nezbytné zmínit také poradenství a instruktáž prevence pádů, možnosti adaptace a úprav domácího prostředí a poradenství rodinným příslušníkům.

5. S kolika pacienty denně pracujete a jak se k vám objednat?
Každá ergoterapeutka pracuje na vybraných odděleních (ambulance, oddělení lůžkové rehabilitace, neurologie, ortopedie a LDN) s přibližně s 12 až 14 pacienty denně. S pacienty pracujeme na základě indikace lékaře. Ambulantní pacienti obdrží od lékaře doporučení, tzv. FT poukaz, který odevzdají na evidenci rehabilitace.

 

Objednávání:

  • evidence rehabilitace (-1 patro, budova polikliniky NsP ČL)
  • Po – Pá 7:30-15:00 hod. , tel. 487 954 650
  • ambulance ergoterapie (5. patro, budova nemocnice NsP ČL) 
  • Po – Pá 7:30 – 15:00 hod., tel 487 954 526Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)