Dotace NIS

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 26. ledna 2018 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa uspěla s žádostí o dotaci na nový nemocniční informační systém (NIS).

Kromě nového systému se díky dotaci, která je vyčíslena na cca 12,7 mil. Kč, podaří obnovit také hardwarové vybavení serveroven. Projekt bude realizován díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Hlavním smyslem zavedení nového systému, který bude sloužit pro vedení veškeré zdravotnické dokumentace pacientů, je co nejvyšší zefektivnění a ulehčení práce zdravotníků. Nyní čeká nemocnici příprava a vyhlášení výběrových řízení na dodavatele těchto systémů i na poskytovatele hardwarového vybavení, konkrétně na pořízení serverů, diskových polí a také síťových prvků. Faktická realizace projektu se předpokládá v roce 2019.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)