Cena Ď - krajské kolo

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 26.3. 2018

Držitelkou krajského kola Ceny Ď se stala studentka českolipského gymnázia Barbora Sukovatá. Tu nominovala Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za téměř dvouletou spolupráci se seniory z Oddělení sociálních lůžek.

Studentka 3. ročníku Gymnázia v České Lípě pravidelně navštěvuje seniory z Oddělení sociálních lůžek nemocnice. Věnuje jim zde svůj volný čas, a to včetně prázdnin. Slečna Barbora seniorům předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a samozřejmě také naslouchá jejich myšlenkám. „Takovýto mladý člověk, který se o své mládí dokáže podělit, věnuje svůj čas potřebným a v některých případech i naváže křehké pouto, si jistě zaslouží velké Ď,“ uvedl v nominaci generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Ocenění patří lidem - mecenášům, dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají v oblastech kultury, charity, vědy nebo vzdělávání.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)