Bezúročnou půjčku ve výši 15 milionů Kč schválil kraj

Poskytnutí bezúročné peněžité půjčky Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., ve výši 15.000.000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. 1. 2015.

Tisková zpráva
ze dne 28. ledna 2015
Bezúročnou půjčku ve výši 15 milionů Kč schválil kraj pro českolipskou nemocnici


Poskytnutí bezúročné peněžité půjčky Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., ve výši 15.000.000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. 1. 2015.

Nemocnice požádala o půjčku z důvodu zachování doby splatnosti faktur na 110 dní, což je důležité pro zlepšení pozice společnosti v hospodářském styku a k jednání o výhodnějších smlouvách v oblasti dodávek. Přínosné je využití volných finančních zdrojů Libereckého kraje a tím ušetření 370 tis. Kč, než-li čerpání kontokorentního úvěru od finančních ústavů.“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter, který je kromě resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky také pověřen řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Tato půjčka by měla podle něho přispět ke zlepšení platební morálky nemocnice a tím i k zlepšení splatnosti faktur. Zapůjčená částka by měla být vrácena zpět do rozpočtu kraje do 31. 8. 2015. Hospodářský výsledek nemocnice za rok 2014 se zatím dle odhadů managementu vyvíjí okolo 13,5 miliónů Kč. Výhledy pro rok 2015 jsou do určité míry komplikovány novou úhradovou vyhláškou, podle které nejsou zatím zcela zřejmé úhrady od zdravotních pojišťoven, a nelze proto v této chvíli zodpovědně připravit finanční plán společnosti pro rok 2015.

Mgr. Jiří Langer
tiskový mluvčí
odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Libereckého krajeOperační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)