Paliativní péče

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 23. května 2018

Českolipská nemocnice uspořádala pro své zdravotnické nelékaře seminář na téma Paliativní péče. Ta se komplexním způsobem zaměřuje na pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo již terminálním stádiu. Přednášející se stala vrchní sestra Lůžkového hospicu, Hospicu sv. Zdislavy z Liberce, Bc. Jana Vohlídalová.

Praktická přednáška ve svém úvodu nejprve zahrnovala představení samotného kamenného Hospicu sv. Zdislavy a jeho poslání. Důležité pak byly zejména praktické informace o ideálním složení paliativního týmu a náplň činností jeho jednotlivých účastníků od lékaře s atestací v paliativní medicíně, dále sester vzdělaných v paliativní medicíně, role sociálního pracovníka, psychologa i nemocničního kaplana. „Kromě těchto nezastupitelných pozic paliativní péče je v tomto ohledu nezbytné myslet také na duchovní, psychickou a sociální podporu klienta i jeho rodiny,“ zdůraznila důležitý bod přednášky ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková. Seminář pak zdravotnickému personálu přiblížil samotnou problematiku na konkrétní kazuistice pacientů a také přinesl praktické rady a přístupy zdravotnických pracovníků k pacientům v různých fázích smutku, kdy se pacient vyrovnává se závažným onemocněním.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)