Rozhovor

ROZHOVOR 

Česká Lípa 1.6.2018

Oddělení zdravotechniky, v pozadí stojící odborníci, bez kterých by se neobešly veškeré zdravotnické přístroje v nemocnici. Členy týmu jsou v českolipské nemocnice dva mladí aktivní biomedicínští inženýři, kteří společně říkají: sme součástí životních cyklů přístrojů, od přiřazení výrobního čísla až po vyřazení přístroje z provozu."

Vedoucím Oddělení zdravotnické techniky Nemocnice s poliklinikou v České Lípě je Ing. Jaroslav Zdobinský.

Proč jste si vybral právě studium biomedicinského inženýrství, čím Vás obor oslovil?
Obor biomedicínského inženýrství ideálním způsobem spojuje dvě oblasti, kde se jedna neobejde bez druhé. A to je spojení medicíny a techniky. Právě tato symbióza mne ke studiu a mé práci přivedla.

Prosím představte nám, co si vlastně má člověk pod pojmem zdravotechnika v nemocnici představit.
Naše práce je opravdu různorodá. Zajišťujeme veškerou správu zdravotnické techniky v nemocnici, vedeme přesnou přístrojovou evidenci, vytváříme technickou specifikaci při nákupu nových přístrojů a podílíme se také na opravách přístrojů, často spolupracujeme  se servisními i dodavatelskými firmami. Pravidelně samozřejmě provádíme u všech přístrojů periodické bezpečnostní technické kontroly, to je v nemocničním prostředí absolutní nezbytností.

Kolik takových přístrojů českolipská nemocnice má?
Ten počet je opravdu velký, v naší správě máme přes 3 500 zdravotnických prostředků. Evidence však prochází denně úpravami, zavádíme nové přístroje, vyřazujeme staré, morálně i technicky opotřebené.

Tato oblast se však nevyhýbá ani ženám, i když to opravdu není pravidlem. Specialistou Oddělení zdravotnické techniky se zaměřením na metrologii je Ing. Vladimíra Pindrochová.

Co Vás přivedlo ke specializaci metrologie?
S trochou nadsázky mohu říci, že vše začíná od měření. Aktuálně ve spolupráci s laboratořemi a klinickými odděleními dáváme dohromady jednotný systém zastřešující metrologii jako takovou. Do metrologie spadají teploměry, tonometry na měření tlaku, váhy v laboratořích, pro pacienty i kojence nebo například měřící pásma na těhotenská bříška maminek. Škála měřících zařízení je velmi pestrá a upřímně doufám v její další rozšíření.

Co přesně metrologie obnáší?
Stejně jako ostatní zdravotnické prostředky si i měřidla vyžadují speciální péči, zajištuji jejich pravidelné kontroly; kalibraci, ověření nebo servis vycházející z opotřebení přístroje. Dle potřeb oddělení nakupujeme nová měřidla nebo jejich příslušenství.

Společná otázka, rok 2018 je rokem naplňování dotačních projektů, evropských projektů, které se významných způsobem dotknout také zdravotechniky.
Ano, máme před sebou velký kus práce. První projekt, který je fakticky naplňován, je projekt obnovy lůžkového inventáře nemocnice. Ten již běží a nemocnice bude mít obměněnou většinu lůžek. S tím se pojí starosti s logistikou, zaváděním lůžek do systému a vyřazováním starých lůžek.

Jaký největší projekt vás čeká? 
Za oblast zdravotechniky je asi největším projektem přístrojové vybavení operačních sálů. V českolipské nemocnici budou nově vybaveny sály, dojde ke kompletní obměně nástrojů, instalovány budou operační světla, která jsme specifikovali do moderní doby s vychytávkami pro operatéry, např. systémem, který zabraňuje zastínění operačního pole. Nově zde budou operační stoly, laparoskopické nástroje a endoskopy. Spolu s tím souvisí i kvalita centrální sterilizace, k jejímuž zlepšení přispěje myčka nástrojů i obuvi, velkokapacitní mycí automat nebo například plazmový sterilizátor.

Co další projekty?
Dalšími zásadními projekty letošního roku je pak také rozšíření hemodialyzačního střediska v nemocnici nebo velký projekt magnetické rezonance. Na obou opravdu intenzivně pracujeme. V současné době už byly zahájeny práce na obnově novorozenecké JIP. Zde se podílíme na projektování rozvodů medicinálních plynů, elektrorozvodů určených pro zdravotnický provoz a zdravotnické přístroje, které budou sloužit nejmenším pacientům nemocnice.

Možná by někoho zajímalo, co se děje s vysloužilými, zastaralými přístroji?
Běžně zajišťujeme provádění ekologické likvidace zastaralých přístrojů, exponáty, které by mohly mít nějakou morální hodnotu si však uschováváme.

 Co byste o své práce řekli závěrem.
Jsme rádi oporou pro lékaře i sestry. Řešit rozmanitost zdravotechniky v nemocničním provozu je nekonečným cyklem a nevyčerpatelným zdrojem poznatků. V jeden moment se vždy pojí minulost, budoucnost a zároveň současnost běžného provozu zdravotnických přístrojů.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)