Rozhovor Plicní oddělení

ROZHOVOR

Česká Lípa 31. července 2018

Současné vysoké teploty, bouřkové počasí nebo výkyvy teplot díky hojnému používání klimatizací neprospívá všem, kteří trpí astmatem.

Do čekáren Plicního oddělení českolipské nemocnice v současné době chodí právě podstatná část pacientů s touto diagnózou. Jak jim mohou na oddělení pomoci, jak se v tomto ročním období chovat, na to jsem se zeptali vrchní sestry Plicního oddělení paní Zuzany Dostálové.

1. Jak reagují astmatici na léto?
Jarní období je tradičně spojeno s velkým množstvím pylů různého typu. Toho v letošním roce zůstalo až do letních měsíců v ovzduší hodně. Velkou měrou k tomu přispívá také to, že v letošním roce padá opravdu minimum srážek. Navíc současné vysoké letní teploty v kombinaci s hojným využíváním klimatizací v automobilech, obchodních centrech i v domácnostech, to vše se bohužel negativně odráží na zdravotním stavu našich pacientů, astmatiků. Tedy jejich stav se zhoršuje.

2. Co astmatiky ovlivňuje podle Vašeho názoru nejvíce?
V současné době jsou to z těch vnějších vlivů určitě dlouhodobé extrémně vysoké teploty. Astmatické záchvaty však přicházejí vždy v určitém sledu událostí, má na to vliv mnoho faktorů. Kromě počasí také samozřejmě správně zvolená medikace nebo také psychická stránka člověka.

3. Co byste alergikům doporučila, čeho se vyvarovat, co jim může pomoci?
Určitě je důležité sledovat počasí, v tomto náročném období se zdržet fyzické námahy, venku pobývat ideálně v ranních hodinách, pravidelně brát léky, sledovat svůj aktuální zdravotní stav.

4. Jak astmatikům ošetřovatelský personál v tomto období pomáhá?
Samozřejmě jim v případně opravdu zhoršeného zdravotního stavu umíme podat inhalaci, lékaři pak zkontrolují vhodnost podávání medikamentů a v těch krajních případech pacientův zdravotní stav zlepšíme podáním infuzí do žíly, tedy podáním fyziologického roztoku s léky, které rozšiřující dýchací cesty a usnadňují dýchání.

5. Na závěr, pokud člověk váhá, jestli netrpí astmatem, jak se toto onemocnění zjišťuje?
Ta klasická cesta vede pacienta od jeho praktického lékaře s doporučením k nám na Plicní oddělení. Zde mu provedeme rentgen, spirometrii, analýzu vydechnutého oxidu dusnatého, samozřejmě proběhne konkrétní vyšetření lékařem, který diagnózu astmatu potvrdí nebo vyvrátí a nastaví optimální léčbu.  

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)