Další setkání s praktickými lékaři

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 11. října 2018

Management českolipské nemocnice inicioval další setkání s praktickými lékaři Českolipska. Stěžejním tématem společného jednání se stala zejména organizace pohotovosti pro dospělé, kterou nemocnice zajišťuje pro Liberecký kraj.

Nemocnice upozornila na omezenou kapacitu vlastních lékařů, kteří mohou pohotovostní službu pro dospělé zastávat, a požádala praktické lékaře o využití jejich kapacit v pokrytí této služby. Téma pohotovosti pro dospělé bude projednáváno i na dalším přislíbeném jednání za účasti Libereckého kraje.

Dalším bodem setkání, kromě aktualit z provozu nemocnice a investic pro rok 2018, se stala podoba propouštěcích lékařských zpráv nebo zavedení nového systému NIS, který nemocnice připravuje.

Velmi kladně byl ze strany praktiků hodnocen zavedený program pro elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými pracovišti, tzv. eZprava. Program, který nemocnice spustila v letošním roce, předává rychlou a bezpečnou formou lékařské zprávy. Českolipská nemocnice tak praktickým lékařům zasílá například propouštěcí zprávy z hospitalizace, nálezy rentgenových vyšetření, výsledky laboratorních vyšetření nebo z odborných nemocničních ambulancí.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)