Zjednodušení zdravotnické dokumentace

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 1. listopadu 2018

Zdravotnický personál v českolipské nemocnici ušetří čas při administrativních úkonech. Nemocnice zareagovala na novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví České Republiky, a zjednodušila ošetřovatelskou dokumentaci.

„Ošetřovatelská dokumentace je nezbytným souborem údajů o každém pacientovi a jeho zdravotním stavu,“ vysvětlila ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková. „Všeobecně je to dokument, který nese záruku bezpečnosti a kvality zdravotní péče,“ doplnila Mgr. Dana Šperlíková s tím, že by však vždy měl odpovídat potřebám hospitalizovaných pacientů a formátu zdravotnického zařízení, nikoli obecným obsáhlým nařízením. Pracovní tým složený zejména z vrchních sester nemocnice, který na zeštíhlení ošetřovatelské dokumentace pracoval, velmi dobře vážil, kterou část administrativy ponechat a kterou bude možné vypustit. „Ve finální podobě se nám dokumentaci podařilo výrazně zjednodušit a zároveň obsáhnout potřeby hospitalizovaných pacientů v naší nemocnic,“ řekla účastnice pracovního týmu paní Martina Černá, vrchní sestra Ortopedicko-traumatologického oddělení. Z osmi základních formulářů, které byly používány na základě dříve platné vyhlášky o ošetřovatelském procesu, byly nyní vytvořeny tři. Úpravou ošetřovatelských záznamů, kdy pro českolipskou nemocnici byla inspirací dokumentace Krajské nemocnice v Liberci, došlo k výraznému snížení administrativní činnosti personálu.

 Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)