Nemocnice rozšiřuje akreditované obory

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Česká Lípa 9. listopadu 2018

Českolipská nemocnice nabízí svému ošetřovatelskému personálu další možnost, jak získat specializační vzdělávání v místě. Nově získané akreditace znamenají pro nemocnici vyšší kredit jednotlivých oborů, ale také ušetření pracovní síly a svých nákladů.

„Na začátku letošního roku jsme zažádali o akreditaci ošetřovatelské praktické části vybraných oborů a byli jsme úspěšní,“ vyzdvihuje personální ředitelka českolipské nemocnice Mgr. Pavlína Pilařová. Konkrétně má nemocnice nově akreditované obory v oblasti ošetřovatelské péče v pediatrii, ošetřovatelské péče v chirurgii, v interních oborech, dále v oboru intenzivní péče v pediatrii a klinické hematologii a transfuzní službě. Střední zdravotnický personál na těchto nově akreditovaných pracovištích může vykonávat svou potřebnou praxi, získávání praxe se tak pro ně stane komfortnější, nemusejí již za specializačním vzděláváním dojíždět do jiných nemocnic. Možnost se vzdělat v těchto oborech mohou v českolipské nemocnici využít i zaměstnanci jiných nemocnic, které na dané obory akreditaci nemají. 

Českolipská nemocnice získala nově pět akreditovaný oborů v ošetřovatelské části, celkem má nemocnice 22 akreditovaným lékařských i nelékařských pracovišť. O dalších osm akreditací základních kmenů, pro lékařský personál, nemocnice v současné době žádá.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)