Rozhovor

ROZHOVOR

Česká Lípa 20. prosince 2018

Na úplně jinou úroveň se v českolipské nemocnici ke konci letošního roku dostalo Hemodialyzační středisko. Vybudováním zcela nového zdravotnického centra s vyspělými technologiemi se místní Hemodialyzační středisko stalo jedním z nejmodernějších dialyzačních center v republice. O tom, jak na moderním pracovišti probíhá léčba, co nabízí pacientům
i o tom, že by moderní středisko mohlo nalákat nové lékaře. Rozhovor s panem primářem Hemodialyzačního střediska MUDr. Peterem Marchynem.

1. Pane primáři, v nové podobě funguje Hemodialyzační středisko přibližně 2 měsíce. 
Jak hodnotíte čas strávený v novém pracovním prostředí? 
Hodnotím ho určitě pozitivně, velmi rychle jsme se jako kolektiv na novém pracovišti sžili. Jsem nadšen z celkového výsledku, který v českolipské nemocnici můžeme pacientům i nám zdravotníkům poskytovat.

2. Jací pacienti se k vám dostávají? 
Onemocnění ledvin se dá považovat za zrádné, ledviny zpravidla vůbec nebolí a lidé se k nám často dostávají až v době ataku konečného selhání ledvin. Léčíme tedy všechny pacienty, kterým správně nefungují ledviny. Velkou skupinu pro nás představují diabetici.

3. Co na nové pracoviště říkají pacienti?
Víte, naši pacienti se u nás léčí zpravidla třikrát týdně po čtyřech hodinách, někdy i více. Tráví zde tak opravdu hodně času a tak je logické, že s nimi vytváříme nějaký vztah. Jsem rád, že jim nyní můžeme nabídnout opravdu profesionální vlídné prostředí i vynikající lékařskou péči. 

4. Jak probíhá léčba, co nového nabízejí dialyzační monitory?
V současné době léčíme onemocnění ledvin pomocí dvou metod, bikarbonátovou metodou a hemodiafiltrací. K druhé metodě, která ve většině případů nese lepší výsledky, je fyziologicky přirozenější metodou, přistupujeme ve většině případů. Léčbu pacientů nám nyní usnadňuje nový monitor hydratace, který měří procento vody v těle člověka, a celkem osmnáct hemodialyzačních monitorů, které dělají vlastní dialýzu. Celkem čtyři tyto monitory jsou dále  vybaveny mixeddilucí, tedy kombinací obou typů léčby. Samotné monitory umožňují tzv. online klírens, mají logicky intuitivně vypracovaný software, mají moduly tlaku, automaticky měří teplotní křivku krve pacienta, přizpůsobují teplotní bilanci, sami přepočítávají intenzitu stahování vody z těla, atd.  Jsou pro nás opravdu výborným partnerem při poskytování správné léčby.

5. Na co konkrétně byste v rámci technologií chtěl ještě upozornit? 
V rámci budování střediska byla pod naším oddělením vybudována úplně nová stanice úpravny vody a vznikl nový prostor pro míchání roztoků. To je takové naše technologické centrum. Samozřejmě právě nejmodernější monitory se svými vlastnostmi a samotné dialyzátory, které představují vlastní umělou ledvinu a realizují proces čištění odpadních látek z těla pacienta i přebytečné vody, to vše jsou součásti, které nás posouvají k opravdu moderním hemodialyzačním centrům v republice.

6. Obrovskou změnou prošlo také samotné zázemí střediska?
Jsme v nových krásných prostorách, pacienti si zde v rámci léčby mohou nerušeně odpočinout, relaxovat, číst, koukat na televizi, poslouchat hudbu. Každý pacient má také k dispozici svůj vlastní alarm, který je napojen na naše sestřičky a kterým si okamžitě přivolají zdravotnický personál. Pacientům na našem novém pracovišti slouží kromě lůžek také tři špičková polohovatelná dialyzační křesla, máme nová vyšetřovací lehátka, lůžko s vestavěnou pacientskou váhou, samostatné váhy s tiskárnami a péči nám zkvalitní také nové monitory vitálních funkcí.

7. Je ještě něco důležité, co nezaznělo? 
Určitě, spolupráce, za nás určitě mezioborová. Nejintenzivněji spolupracujeme s internou, důležití jsou pro nás také lékaři specializující se na cévní chirurgii, invazivní rentgenologové, nezbytná je úzká spolupráce s ARO a jednotkami intenzivní péče naší nemocnice. Ač máme výborně technologicky řešené pracoviště, výborné zázemí, bez lidského faktoru by naše péče nebyla komplexní. I na toto nové oddělení budeme rádi, pokud přivítáme další nové kolegy z oboru nefrologie nebo i absolventy lékařských fakult. Právě špičkové pracoviště by pro ně mohlo být tím pravým lákadlem pro jejich uplatnění.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)