Vzdělávání nelékařů

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 12. března 2019

Syndrom vyhoření a Péče o pacienty. 

Českolipská nemocnice pokračuje ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a VOŠ zdravotnickou Liberec, pracovištěm v České Lípě.

„Vzájemná spolupráce naší nemocnice a zdravotnické školy v konkrétní podobě trvá již přibližně  

dva roky a neustále ji posouváme a prohlubujeme ji,“ předeslala ředitelka pro ošetřovatelskou péči českolipské nemocnice Mgr. Dana Šperlíková. V současné době se spolupráce přenesla na pole vzdělávání nelékařských pracovníků nemocnice, kdy probíhají odborné semináře vedené pedagogy ze zdravotnické školy.

První ze seminářů byl určen vrchním sestrám a vedoucím nelékařům českolipské nemocnice, přednášející se stala přímo ředitelka zdravotnické školy Mgr. Jana Urbanová a tématem  se stal syndrom vyhoření. Druhý běh tohoto semináře, který proběhne rovněž v měsíci březnu, pak bude určen také pro staniční sestry jednotlivých oddělení. Další odborné semináře, které probíhají také v několika bězích, jsou pro změnu určeny nižšímu zdravotnickému personálu, tedy zejména sanitářům a sanitářkám. Tyto semináře se zaměřují výhradně na poskytování péče o pacienty. Ve třech blocích, které probíhají přímo v učebně zdravotnické školy v České Lípě, si zde zdravotnický personál prohlubuje znalosti v oblastech polohování pacientů, dále v oblasti prevence vzniku dekubitů a také prevence vzniku imobilního syndromu.

Spolupráce nemocnice a zdravotnické školy probíhá na několika úrovních. Nemocnice například spolupracovala na kampani pro otevření a naplnění prvních ročníků oboru praktická sestra
a ošetřovatel v České Lípě, vybavila vzorové zdravotnické učebny ve škole a prvních pár měsíců letošního školního roku i poskytla azyl studentkám. Na druhou stranu škola nabídla vzdělávací programy pro zaměstnance nemocnice, od září již budou v nemocnici probíhat první praxe
a rovněž například zpříjemnila nemocniční ples přehlídkou historických zdravotnických uniforem.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)