Vzdělávání vrchních sester

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká Lípa 7. června 2019

Dvoudenní vzdělávací program absolvovaly vrchní sestry a vedoucí nelékařští pracovníci všech lůžkových i nelůžkových odděleních českolipské nemocnice.

„Podstatou celého vzdělávacího programu a jeho cílem bylo zejména dále rozvíjet manažerské a komunikační dovednosti vrchních sester naší nemocnice,“ shrnula ředitelka pro ošetřovatelské péči Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Mgr. Dana Šperlíková. Mezi základní přínosy, ke kterým program směřoval, bylo dále například osvojení si konkrétních účinných technik pro práci s týmem i pro práci s jednotlivci, posílit vztahy a soudržnost napříč odděleními a v neposlední řadě se důležitou součástí stala také vzájemná výměna zkušeností. Konkrétní témata, která zde byla prezentována a sestry se v nich aktivně nacházely, se pak nesla v duchu Já a role vrchní sestry, Já a můj tým, Atmosféra v týmu, Rozvoj a využití talentů, Jak podpořit úspěch nebo Jak si udržet úspěch a spokojenost.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)