Důležitá informace pro veřejnost

Česká Lípa 24. června 2019

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tímto informuje širokou veřejnost, že dne 29. ČERVNA 2019 OD 8 DO 18 HODIN proběhne výměna vysokonapěťového vypínače v trafostanici nemocnice vyvolaná jeho havarijním stavem.

V průběhu přerušení dodávky elektrické energie bude PROVOZ NEMOCNICE ZÁSADNĚ OMEZEN.

Žádáme proto pacienty, aby s ohledem na nutnost omezit poskytovanou zdravotní péči v tento den v maximální možné míře využili služeb ostatních zdravotnických zařízení v regionu. 

V této souvislosti platí stejné doporučení i pro poskytování pohotovostní služby pro dospělé a děti. 
Rovněž žádáme návštěvníky, aby v tento den nemocnici nenavštěvovali. PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Za omezení provozu se nemocnice všem omlouvá. 

Děkujeme za pochopení.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)