Rozhovor

ROZHOVOR 

Česká Lípa 27. června 2019

Paní Lenka Kolářová byla již u prvopočátku českolipské nemocnice v roce 1981, kdy došlo k jejímu slavnostnímu otevření. Ve zdravotnictví pracuje 19 let, v současné době je staniční sestrou na Oddělení centrální sterilizace a říká, že jí práce, která zajišťuje zejména servis pro operativu, prostě baví.

• Prosím představte nám Oddělení Centrální sterilizace. 
Naše oddělení je v podstatě takové servisní centrum pro veškerou operativu v nemocnici, tedy pracujeme jak pro operační sály, tak zajišťujeme servis v podobě ošetřování nástrojů pro jednotlivá oddělení nemocnice. Navíc sterilizaci provádíme také pro subjekty za hranicí naší nemocnice, pracujeme pro soukromé lékaře z celého regionu nebo pro kosmetičky a pedikérky. 

• Co přesně oddělení zajišťuje? 
Na našem oddělení zajišťujeme sterilizaci nástrojů ve dvou zásadních úrovních. Nejprve zajišťujeme omytí samotných nástrojů ve speciálních myčkách, dalším krokem je pak využití tzv. autoklávů, tedy přístrojů, ve kterých je zajišťována samotná sterilizace pomocí reakce za vysokého tlaku a teploty. 

• Jak samotný proces sterilizace probíhá?
Po použití jsou nástroje umisťovány do dekontaminačních kontejnerů, které se transportní skříní sváží zejména z operačních sálů k nám na centrální sterilizaci. V nečisté zóně si nástroje přebíráme a ukládáme do mycích boxů, kde proběhne v několika procesech omytí nástrojů. Po ukončení sestra nástroje z myčky vyjme a podle manuálu sesetuje do sterilizačního síta k opětovnému použití. Nástroje se samozřejmě musí zabalit do speciálního sterilizačního obalu. Poté jsou již předávány na navážející zařízení a umisťujeme je do již zmiňovaných autoklávů. Zde dochází k samotné sterilizaci. Na závěr probíhá finální kontrola celého procesu i kontrola administrativní stránky. Dle žádanek pak již nástroje putují na jednotlivá oddělení nemocnice, případně jednotlivým soukromým subjektům. 

• Probíhá sterilizace veškerých nástrojů stejně? 
Samozřejmě ne, vždy záleží na daném materiálu, který sterilizujeme. My prostřednictvím autoklávů pracujeme se dvěma základními programy. Jeden, šetrnější, pracuje při teplotě 121 °C po dobu 20 minut a týká se materiálů, který snáší tuto nižší teplotu. Druhý trvá pouze 7 minut, ale pracuje při teplotě 134 °C. Takto sterilizujeme například peány, skalpely, pinzety, laparoskopické nástroje, endoskopické nástroje, optiky nebo různé nástavce. Co se týká operačních nástrojů, a myslím tím nástroje pro traumatologickou, chirurgickou, gynekologickou i urologickou operativu, ty jsou většinou ukládány do sterilizačního kontejneru a je pro ně využíván program se speciálním sušením v pěti cyklech. 

• Má oddělení nějaké nové přístroje? 
Díky evropským projektům od ledna letošního roku například pracujeme s novou ultrazvukovou myčkou k dočišťování nástrojů nebo s novým plazmovým sterilizátorem. Jeho hlavním přínosem je ještě větší šetrnost při sterilizaci, sterilizuje pouze při 50 °C. Nově od letošního roku nám práci usnadňuje a zkvalitňuje také prosklená prokládací myčka nebo myčka zdravotnické obuvi. 

• Kolik má oddělení zaměstnanců a pro představu kolik nástrojů sterilizace za uplynulý rok takto speciálně připravila k dalšímu používání? 
Naše oddělení se skládá z celkem 13 lidí, od vedoucího lékaře, vrchní nebo staniční sestry až po střední a nižší zdravotnický personál. Za loňský rok jsme na našem Oddělení Centrální sterilizace zajistili celkem téměř 1 500 cyklů sterilizace.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)