Nový stravovací systém

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Česká Lípa 14. listopadu 2019

1. prosince přejde českolipská nemocnice na nový jednotný stravovací systém. Změna se dotkne jak zaměstnanců, tak veřejnosti, která využívá možnosti obědů v nemocniční jídelně.

Start objednávání obědů v novém stravovacím systému je připraven na 19. listopadu. Nově budou lidem zvenčí i zaměstnancům sloužit plastové karty, tzv. pevné jmenovky, které nahradí dosavadní čip. Stávající externí strávníky prosíme, aby si kartu spolu s novými přihlašovacími údaji od tohoto data zdarma vyzvedli na pokladně nemocnice, která se nachází ve 2. patře polikliniky. Otevírací doba pokladny je pondělí až pátek od 7 do 10 hod. a poté od 13 do 15.30 hod. Na kartu již budou strávníci objednávat, výdej obědů bude do konce měsíce listopadu realizován čipem. V prosinci pak externí strávníci nepotřebný čip pouze vrátí na pokladně. Noví externí strávníci si kartu zakoupí rovněž na pokladně nemocnice. Zaměstnanci získají kartu přímo na svých pracovištích. Metodika objednávání i vyzvedávání obědů zůstává stejná. Obědy tedy bude možné objednávat totožnými dvěma cestami, jak jsou všichni zvyklí. Veřejnost tradičně prostřednictvím objednávkového boxu, který najdou ve vstupní hale přímo před nemocniční jídelnou, případně prostřednictvím webového rozhraní. Zaměstnanci využijí rovněž objednávkového boxu, případně využijí přístup přes intranet, přičemž se do nového systému budou přihlašovat stejně jako k PC, případně do NIS-Tree.

Všichni strávníci budou moci využít nové služby, tzv. info-čtečky. Najdou ji v blízkosti objednávkového boxu ve vstupní chodbě před jídelnou a vždy zde získají informaci, zda a jaký chod má na daný den objednán.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)