TRIMET JOB

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Česká Lípa 21. listopadu 2019

Českolipská nemocnice v sestavě od generálního ředitele, personální ředitelku, další odborníky v personalistice až po lékařku Gynekologicko-porodnického oddělení se prezentovala na Veletrhu práce 3. lékařské fakulty s názvem TRIMED JOB.

Cílem akce bylo zejména představit studentům jejich možnosti během studia a také pomoci absolventům v otázkách jejich následného pracovního uplatnění.

Českolipská nemocnice byla na veletrh vybavena řadou propagačních letáků, upomínkových předmětů i zajistila drobné občerstvení. Stěžejní informace za Českou Lípu, kterou si budoucí lékaři z veletrhu odnášeli, byla garance absolvování základního kmene v průběhu 30 měsíců, dále práce na akreditovaných pracovištích a také informace o řadě zaměstnaneckých benefitů, které českolipská nemocnice svým zaměstnancům nabízí a neustále je rozšiřuje.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)