Zdravotně-sociální služby

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Česká Lípa 17.1.2020

Českolipská nemocnice poskytuje zdravotně sociální péči, která je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné.

Zdravotně sociální pracovnice odborného úseku poskytují sociálně právní poradenství a zajišťují nebo zprostředkovávají konkrétní sociální pomoc pacientovi i jeho rodině při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Úzce spolupracují s příslušnými úřady a orgány činnými v sociální péči a ostatními zdravotnickými zařízeními.

Zdrav soc (IMG_2795.JPG)

Jak konkrétní pomoc probíhá? Zdravotně sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům. Dále například nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů, identifikuje a vyhodnocuje sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhuje a zajišťuje vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z nemocnice, poskytuje informace o činnosti svépomocných skupin - linky důvěry, krizová centra, centra pro zdravotně postižené apod. Zvláštní pozornost je pak věnována ohroženým skupinám klientů, tedy zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo handicapem, osaměle žijícím, bez přístřeší, dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným.

Mezi příklady konkrétní pomoci pak patří například sepsání příspěvku na péči, mobilitu, ZTP, zajištění terénních sociálních a zdravotních služeb před propuštěním pacienta z nemocnice, domácí zdravotní a ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, osobní asistence, poradenství a pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek, sociální dávky, sociální služby, nemocenské a důchodové pojištění, hmotná nouze, pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb, domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou nebo zvláštním režimem, atd.

Poděkování patří jistě Libereckému kraji, který českolipskou nemocnici v této oblasti v loňském roce formou dotace finančně podpořil.Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)