Elektro-revize

Informace o veřejné zakázce

Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Zastoupena: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
tel.: 487 954 111, fax: 487 521 468
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, pobočka Česká Lípa, číslo účtu 183452738/0600

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění elektro-revizí dle ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 1500, ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-6, ČSN 62305-3 v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. po dobu 2 let dle Plánu revizí elektrických zařízení

Druh zakázky

podlimitní zakázky

Předmět zakázky

zakázky na služby

Způsob zadání

zjednodušené podlimitní řízení

Platnost od

17.10.2016

Platnost do

7.11.2016 9:00


Zadávací dokumentace je včetně všech příloh ke stažení na našem profilu zadavatele (viz. odkaz níže).

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Prostřednictvím profilu zadavatele budou následně uveřejňovány veškeré dokumenty s touto zakázkou související.

Dne 26. 10. 2016 byla na profilu zadavatele uveřejněna dodatečná informace č. 1.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)