Rekonstrukce prostoru centrálních šaten v 2. PP budovy "B" polikliniky

Informace o veřejné zakázce

Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Zastoupena: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
tel.: 487 954 111, fax: 487 521 468
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, pobočka Česká Lípa, číslo účtu 183452738/0600

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zajištění rekonstrukce interiéru centrálních šatnových prostor včetně toalet a sprch. Prostory šaten se nachází v 2. PP budovy „B“ poliklinika.

Druh zakázky

zakázky malého rozsahu

Předmět zakázky

zakázky na stavební práce

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Platnost od

6.4.2017

Platnost do

25.4.2017 11:00


Zadávací dokumentace je včetně všech příloh ke stažení na našem profilu zadavatele (viz. odkaz níže).

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Prostřednictvím profilu zadavatele budou následně uveřejňovány veškeré dokumenty s touto zakázkou související.

Dne 6. 4. 2017 bylo na profilu zadavatele zveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace č. 1Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)