Dodávka a instalace telefonní ústředny

Informace o veřejné zakázce

Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Zastoupena: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
tel.: 487 954 111, fax: 487 521 468
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, pobočka Česká Lípa, číslo účtu 183452738/0600

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci hardwarové konvergované telefonní ústředny s kapacitou pro 600 vnitřních telefonních uživatelů.

Druh zakázky

zakázky malého rozsahu

Předmět zakázky

zakázky na dodávky

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Evidenční číslo

VZMR6-2017

Platnost od

24.4.2017 15:00

Platnost do

22.5.2017 13:00


Zadávací dokumentace je včetně všech příloh ke stažení na našem profilu zadavatele (viz. odkaz níže).

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Prostřednictvím profilu zadavatele budou následně uveřejňovány veškeré dokumenty s touto zakázkou související.

Dne 2. 5. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dne 12. 5. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 vč. upravené přílohy č. 2 - Technická specifikace.

Dne 18. 5. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 a 4.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)