NsP Česká Lípa - Dodávka záložního zdroje elektrické energie

Informace o veřejné zakázce

Zadavatel

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Zastoupena: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
tel.: 487 954 111, fax: 487 521 468
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, pobočka Česká Lípa, číslo účtu 183452738/0600

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní předrealizační příprava, dodávka a instalace záložního zdroje elektrické energie (dieselagregátu, dále jen „DA“ nebo „záložní zdroj“), který bude v případě potřeby či výpadku elektrické energie v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nahrazovat její dodávku.

Druh zakázky

podlimitní zakázky

Předmět zakázky

zakázky na dodávky

Způsob zadání

zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo

PVŘ1-2017

Platnost od

1.11.2017 13:55

Platnost do

27.11.2017 11:00


Zadávací dokumentace je včetně všech příloh ke stažení na našem profilu zadavatele (viz. odkaz níže).

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Prostřednictvím profilu zadavatele budou následně uveřejňovány veškeré dokumenty s touto zakázkou související.

Dne 6. 11. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.

Dne 14. 11. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 a 3 a prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Dne 21. 11. 2017 bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)