Zdravotně sociální oddělení

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ  


P
racovní doba: pondělí - pátek 7.00-15.30 hod. 
Mgr.et Mgr. Kristína Lakatošová 
vedoucí zdravotně sociální pracovník 
Telefon: 487 954 902
e-mail: kristina.lakatosova@nemcl.cz
e-mail: socialni.sestry@nemcl.cz                                                                            

 Lakatosova (Lakatošová Kristína.JPG)


Naše služby jsou určeny hospitalizovaným pacientům NsP Česká Lípa a.s., jejich rodinám a blízkým osobám a zaměstnancům NsP Česká Lípa a.s.

Charakteristika

Zdravotně sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. 3 zdravotně sociální pracovnice úseku poskytují sociálně právní poradenství a zajišťují nebo zprostředkovávají konkrétní sociální pomoc pacientovi i jeho rodině při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Úzce spolupracují s příslušnými úřady a orgány činnými v sociální péči a ostatními zdravotnickými zařízeními.
 
Poskytované služby:
 • Zdravotně sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.
 • Nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů.
 • Identifikuje a vyhodnocuje sociální potřeba pacientů během hospitalizace, navrhuje a zajišťuje vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z NsP.
 • Úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region, poskytuje aktuální informace o těchto službách.
 • Poskytuje informace o činnosti svépomocných skupin-linky důvěry,krizová centra, centra pro zdravotně postižené apod.
 • Zvláštní pozornost věnuje ohroženým skupinám klientů:
  - osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo handicapem
  - osaměle žijícím
  - bez přístřeší
  - dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným
  - s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti
  - s výraznými deficity kognitivních (poznávacích)funkcí
Příklady konkrétní pomoci:
 • sepsání příspěvku na péči, mobilitu, ZTP
 • zajištění terénních sociálních a zdravotních služeb před propuštěním pacienta z NsP
  - Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče(Home Care), pečovatelská služba, osobní asistence
 • poradenství a pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek
 • návrhy na kompenzaci důsledku zdravotního postižení
  - sociální dávky, sociální služby, nemocenské a důchodové pojištění, hmotná nouze
 • pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb
  - domovy pro seniory,Domy s pečovatelskou službou,Domovy se zvláštním režimem
 • zajištění lůžek následné péče
  - LDN a pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení
 • zajištění ošacení a ubytování osobám bez přístřeší
 • zajištění osobních dokladů
Jak vyžádat poradenství:
 • telefonicky pondělí-pátek
 • osobní konzultace:
Vzhledem k tomu, že zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na oddělení, zúčastňují se vizit na LDN a mají pracovní aktivity i mimo NsP, doporučujeme osobní konzultace předem telefonicky objednat.


Operační program pro lidské zdroje (logo-esf-web-sirka.gif)
Regionální operační program severovýchod (eu_severovychod_banner.jpg)